top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

Wasze Pokolenie stało się ostatnim Pokoleniem!" Przekaz z dnia 30.05.2020r.

Zaktualizowano: 30 maj 2020

Rano modliłam się i wzięłam Pismo Święte do rąk, te które otrzymałam od Księdza. I otworzyła mi się na stronie z Psalmami i Pieśniami pochwalnymi. I czytając zostałam zanurzona w miłości i pokoju i usłyszałam to Słowo i przekazuje Tobie i wam i światu.


Idź córko Moja i przekaż im Moje Słowo. I niech usłyszą!

Oto mówi Zbawiciel wszelkiego stworzenia i wszystkich Pokoleń ludzkich!

Ja Jestem Radością i Życiem!

Ja Jestem Stworzycielem Wszelkiego Stworzenia!

Posłuchajcie Mnie wszystkie ludy ziemi, co wasz Bóg, Stwórca mówi do was!

Porzućcie wasze doczesne radości i zabawy, a zanurzcie się w modlitwie czuwającej i pokutujcie!

Żałujcie za grzechy wasze popełnione względem Mnie, Boga i Pana Swego!

Gdyż nadchodzi godzina Mojej Wielkiej Chwały i zapłata niegodziwcom za ich niegodziwość!

Nieprawym za ich nieprawość!

I tak jak powziąłem w Moim zamiarze oczyszczenia Mego klepiska, tak też uczynię!

Gdyż wielkie są grzechy tego świata i wielkie odstępstwo nastało!

Bluźniercy nie przestają Mi bluźnić!

A szydercy, szydzić ze Mnie!

Czyż Ja Jestem, Który zasiada na Wiecznym Tronie Swej Chwały nie mam uczynić im tego, czego oni czynią bezustannie Moim stworzeniom uderzając swą złością w Moje Dzieło Stworzenia?!

Czyż nie Mam zrzucić na nich Ognia Mego gniewu i wylać na nich Kielich Zapalczywości Mojej?!

Gdyż odwrócili się ode Mnie i porzucili Swego Boga!

Siejąc swoje niegodziwości i zalewając je swymi nieczystościami!

Jak długo będziecie krnąbrni względem Mnie i bierni w czynieniu wszelkiej nieprawości i zła?!

Jak długo pozostaniecie głusi i ślepi na Moje znaki dane wam i na Moje wołanie?!

Jak długo będziecie odrzucać Moje Słowo i łamać Moje Prawo Miłości?!

Jak długo mam patrzeć na wasze złe postępowanie względem was samych?!

Jak długo będziecie uciskać przychodnia i cudzoziemca poszukujących schronienia i Miłości bliźniego swego?!

Jak długo ubogich będziecie odrzucać i w nich kamieniami uderzać?!

Jak długo będziecie niesprawiedliwie postępować według sierot i wdów?!

I nie bronic ich spraw?!

A także nie wstawiać się w ich obronie?!

Jak długo będziecie zabijać Moje Skarby będące w łonach matek?!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Wasze Pokolenie stało się ostatnim Pokoleniem!

Gdyż grzechy wasze dosięgły Nieba!

A Sprawiedliwi wołają o Sprawiedliwość!

A Krew niewinna, którą przelewacie bezustannie, woła z ziemi do Mnie o waszą krew!

Abym powstał z Tronu Mej Chwały i ruszył przeciwko wam!

Niegodziwcom i bluźniercom!

Przeciwko wszelkim obłudnikom, którzy ośmielili się Moją Prawdę zamienić na kłamstwo!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Że nim to Pokolenie przeminie, wszystko się stanie, co się stać musi!

I wypełnią się Moje Słowa, dane Moim Prorokom i Moim Posłańcom!

I zbiorę Moich wybranych!

I zbiorę ich z wszelkiego Krańca Ziemi!

I wyprowadzę ich z ciemności, do Światłości!

I będą Moim Ludem!

A Ja Będę ich Bogiem, Panem i Królem!

Amen.


264 wyświetlenia
bottom of page