top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

ZAŚLEPIENIE NARODU I KARA.

18 Głusi, słuchajcie!

Niewidomi, natężcie wzrok, by widzieć!

19 Kto jest niewidomy, jeżeli nie mój sługa,

i głuchy, jak posłaniec, którego posyłam?

Kto jest niewidomy, jak mój wysłannik

i głuchy, jak Sługa Pański?

20 Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;

otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha.

21 Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości

okazać wielkość i wspaniałość Prawa.

22 A jednak jest to naród złupiony i ograbiony:

wszystkich spętano po jaskiniach

oraz zamknięto w więzieniach;

na łup zostali wydani i nikt ich nie ratuje;

na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!»

23 Kto między wami daje temu posłuch?

Kto uważnie słucha o przyszłości?

24 Kto wydał Jakuba na rabunek

i Izraela - łupieżcom?

Czyż nie przeciw Panu myśmy zgrzeszyli

i nie chcieli postępować Jego drogami

ani słuchać Jego Prawa?

25 Więc wylał na Izraela żar swego gniewu

i okropności wojny.

Wybuchła ona zewsząd pożogą,

a on się nie spostrzegł,

obróciła go w perzynę,

lecz on nie wziął tego do serca.


Księga Izajasza 42, 18-25
79 wyświetleń
bottom of page