top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

WOŁAM DO CIEBIE OSTATNI RAZ LUDU NIEWIERNY. Słowa Boga Żywego z dnia 29.08.2021 roku.

Oto Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 29.08.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu.

Oto Bóg Żywy otworzy Bramy Nieba i ogień spadnie na to ostatnie pokolenie!

Na to przewrotne Pokolenie!

Gdyż odrzucili Przymierze i Słowo Boga Żywego i poszli za cymbałami i odstępcami niewiernymi!

O niewierny Ludu!

Woła dziś Pan Twój i Król Twój!

Czemuś Mnie opuścił?!

Czemuś odrzucił Mą Miłość?!

Spójrz!

Podążasz za Ojcem kłamstwa, mijając Tego, Który Jest Prawdą, Miłością i Życiem!

I zamiast iść Drogą Miłości, podążasz Ludu, drogą śmierci!

Więc wołam ostatni raz do Ciebie, Ludu niewierny!

Jam Jest! Stoję przed tobą i wołam, zawróć z tej zgubnej drogi i powróć do Mnie!

Jam Jest Bogiem Żywym i Miłosiernym!

Jam Jest Ojcem Wszelkiego Stworzenia Mego!

A Moje Imię Jest, Święty, Święty, Święty!

Jam Jest Swiety i Prawdziwy!

Ten, Który z Miłości do was, posłał Swego Jednorodzonego Syna, aby świat zbawił, zbawił, a nie potępił!

ImmanuEl, którego zwiecie Jezusem Chrystusem!

Ojciec i Syn to Jedno!

Wołajcie Mnie w Jego Imieniu, ze skruszonym sercem!

Wołajcie Mnie przez Niego!

A będą Twoje liczne grzechy odpuszczone!

I obmyję Cię we Krwi Baranka Mego!

I odzieję Cię na nowo!

Będziesz Mym dzieckiem i będziesz przebywać w Mej Radości!

Amen.

Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna81 wyświetleń
bottom of page