top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

WIZJA. KSIĄŻĘ CIEMNOŚCI Z BATAMI W SZPONACH UDERZA W LUDZKOŚĆ. Przekaz z dnia 24.04.2021 roku.

Dziś miałam dziwny sen i straszny.

To było coś więcej niż sen.


Dzieci bawiły się na podwórku, a ja sprzątałam i układałam ubrania. Nagle zatrzęsło domem i podeszłam do okna zobaczyć co to.

I zobaczyłam, że wiatr jest bardzo silny. Pobiegłam na zewnątrz wołać dzieci a tam zobaczyłam jak Tornado chce porwać dzieci i złapałam je i były bezpieczne.

Po chwili widzę coś potężnego. I trzyma dwa baty w szponach i uderza tym batem w ludzi łapiąc ich, jakby nawlekał korale na tych batach.

Gdy uderzał Szatan te biedne nawleczone dusze krzyczały z bólu.

To bylo straszne.

Wyglądało jakby bydło zaganiał.

A była wszędzie ciemność, a pośród tej ciemności, Książę Ciemności z batami i uderzał w ludzi.


Jezu Chryste przyjdź i powstrzymaj złego.

Moi umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszym bracia i siostry. To co dane mi było dziś usłyszeć i zobaczyć, było bardzo przerażające. Gdyby nie Miłosierdzie Boga Żywego, moje serce zamarło by z przerażenia popadając w panikę.

Sama ciemność była już przerażająca..

Lecz zobaczyć samą nienawiść i całe zło, w postaci, jaką dano mi było widzieć jest ogromnie przerażające w samym sobie.

Dlatego proszę was wszystkich. Miłujcie się, choć to jest czasami trudne.

Uciekajcie się do Boga Miłosiernego. Wzywajcie Jego Imienia i oddajcie się Bogu Ojcu Wszechmogącemu poprzez Jezusa Chrystusa, Yeshua ha MASHIYAH, YAHSHUA HA MASHIYAH.

Jestem nikim szczególnym, tylko prostą kobietą, której dano jest z Bożego Miłosierdzia widzieć i słyszeć przyszłe i następujące wydarzenia.

Proszę was pokornie, módlcie się za waszych braci i siostry. Wołajcie o ratunek i pomoc Ojca, Który Jest w Niebie.

Przebaczcie sobie i innym. Nie zwlekajcie.

O Jezu, przebacz nam grzesznym. Zachowaj nas od ognia piekielnego. I zaprowadź wszystkie dusze do Nieba. Oraz obdarz nas swym Miłosierdziem i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego Miłosierdzia.

Amen.

Zdrowaś Maryjo Łaskiś Pełna, Pan z Toba, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.

Amen.


Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna.


124 wyświetlenia
bottom of page