top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

WIELKA NIERZĄDNICA Z OBJAWIENIA ŚWIĘTEGO JANA.

KARA NA "WIELKI BABILON"


Wielka Nierządnica


17


1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,

i tak odezwał się do mnie:

«Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,

która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,

a mieszkańcy ziemi się upili

winem jej nierządu».

3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.

I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,

pełnej imion bluźnierczych,

mającej siedem głów i dziesięć rogów.

4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,

cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,

miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości

i brudów swego nierządu.

5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica:

"Wielki Babilon.

Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa,

a widząc ją bardzo się zdumiałem.

7 I rzekł do mnie anioł:

«Czemu się zdumiałeś?

Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty

i Bestii, która ją nosi,

a ma siedem głów i dziesięć rogów.

8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej,

ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.

A zdumieją się mieszkańcy ziemi,

ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia

od założenia świata -

spoglądając na Bestię,

iż była i nie ma jej, a ma przybyć.

9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!

Siedem głów to jest siedem gór tam,

gdzie siedzi na nich Niewiasta.

10 I siedmiu jest królów:

pięciu upadło,

jeden istnieje,

inny jeszcze nie przyszedł,

a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.

11 <A Bestia, która była i nie ma jej,

i ona jest ósmym,

a jest spośród siedmiu

i zdąża na zagładę.

12 A dziesięć rogów, które widziałeś,

to dziesięciu jest królów,

którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli,

lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.

13 Ci mają jeden zamysł,

a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

14 Ci będą walczyć z Barankiem,

a Baranek ich zwycięży,

bo Panem jest panów

i Królem królów -

a także ci, co z Nim są:

powołani, wybrani i wierni>.

15 I rzecze do mnie:

«Wody, które widziałeś,

gdzie Nierządnica ma siedzibę,

to są ludy i tłumy,

narody i języki.

16 A dziesięć rogów, które widziałeś,

i Bestia -

ci nienawidzić będą Nierządnicy

i sprawią, że będzie spustoszona i naga,

i będą jedli jej ciało,

i spalą ją ogniem,

17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł,

i to jeden zamysł wykonali -

i dali Bestii królewską swą władzę,

aż Boże słowa się spełnią.

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,

mające władzę królewską nad królami ziemi».


62 wyświetlenia
bottom of page