top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"W RZĄDZIE POLSKIM NIE POLACY... TA WOJNA SIĘ ZBLIŻA, JUŻ TRWA. PUTIN PONAGLANY PRZEZ ANTYCHRYSTA.."

"W RZĄDZIE POLSKIM NIE POLACY, TO DAWNA SOWIECKA AGENTURA PRZEFARBOWANA. RUSZY OFENSYWA NA NARÓD WYBRANY POLSKĘ...".


"TAK, WOJNA SIĘ ZBLIŻA, JUŻ TRWA. PUTIN PONAGLANY PRZEZ ANTYCHRYSTA, JEGO ANIOŁÓW, ARMIA ROSYJSKA WYSTAWIŁA DZIAŁA PANCERNE. NAWET RZĄD POLSKI DAŁ BROŃ WYSOKIEJ NOWOCZESNEJ MARKI, BY RATOWAĆ DZIECI UKRAINY, CO MOŻE ODWRÓCIĆ SIĘ PRZECIWKO WAM POLACY".


SŁOWO BOŻE DO AMM OD APOKALIPSY


„ORĘDZIA DLA POLSKI DLA DZIECI WYBRANEGO NOWEGO JERUZALEM ”


Niedziela 20.II. 2022r.

Kilku godzinne spotkanie modlitewne w „Domu Modlitwy Panny Ubogiej i św. JPII".


+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego - Ojca Mnie Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy, mała duszo mistyczna na przyjęcie „Słowa Bożego”. Ja Król Polski przez Niepokalane Serce Maryi Królowej Polski rozkazuję, zapisz tytuł: „Orędzia dla Polski dla dzieci wybranego Nowego Jeruzalem” Potwierdzenie: Psalm 2 werset 6, który brzmi: „Powstają królowie ziemscy. I książęta zmawiają się społem. Przeciw Panu i Pomazańcowi”.


Aby nie rozgniewał się i abyście nie zagubili drogi, bo łatwo zapłonie gniewem. Szczęśliwi, którzy mu ufają.


„Jest to II rocznica Intronizacji Mnie na Króla Polski przez Mojego Ojca Przedwiecznego w tym dniu 20 lutego 2020 roku, gdzie Sama Królowa Polski nałożyła na Moją głowę Koronę Królewską, co z Woli Ojca Wszechmogącego i dziedzictwa Matki Hetmanki Narodu Polskiego jako legata, Mnie prawnie się należy. Dlatego cieszę się, że tak pięknie to wydarzenie uczciliście, wybrani Elekci na spotkaniu modlitewnym w Ubrodowicach - Domu Modlitewnym Króla Polski i Królowej Polski Panny Ubogiej i św. JPII, u siostry Janiny B.


Pozdrawiam was serdecznie wybrani Apostołowie tych Czasów Apokaliptycznych, dając wam szczególne błogosławieństwo umocnienia ręką Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski.


Jest to szczególna łaska, o którą mogą prosić wybrane dzieci Królowej Polski i Mnie Króla Polski z DM św JPII, św. Józefa, świętych: Maksymiliana, Szarbela; Trójcy Świętej, Niepokalanej Maryi i innych z Woli Bożej założonych na chwałę Króla Polski.


Cieszę się i jestem dumny, że te modlitwy prowadzone z natchnienia Ducha Świętego, uwielbienia Mnie Chrystusa Króla Polski, procesyjne pieśni, różaniec święty IV części w asyście aniołów i świętych i błogosławionych, tak dostojnie z miłością wybrzmiały w waszych sercach.


Dziękuję Apostołom, tym najmłodszym: Sebastianowi i Aleksandrowi za udział oraz Andżelice, ich mamie za wychowanie w duchu chrześcijańskim na wygnaniu w obcej ziemi. Błogosławię+++ również wybranej córce Halinie, prowadzącej Grupę Modlitewną w Dębicy w Moje Imię Króla Polski, wszystkim dzieciom za gorliwość apostolską w służbie dla Boga i bliźniego. Mówię, trwajcie w pokoju.


Wasza wspólna modlitwa tu u stóp Króla Polski i Królowej wydała owoc ochrony dla „Podkarpacia” i dla ludu dobrego serca wg Mojej Woli również dla „Podhala”, bo to lud o sercu zahartowanym w wierze i polskości niezawodny. Tak jak powiedziałem, wasza modlitwa i to usłyszałaś ty wybranko Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy - uratowała najbardziej zagrożony przyczółek waszej ziemi przeznaczony do zagłady to jest Hel, niemniej potrzebna jest jeszcze modlitwa. Kocham was mała trzódko, macie Moją Pieczęć Bożą i błogosławieństwo. +++.


Teraz mocą Ducha Świętego przemówi Królowa Polski wasza Hetmanka, która nieustannie wyprasza łaski u tronu Trójcy Świętej dla swoich dzieci oddanych w niewolę Jej Niepokalanego Serca.


Potwierdzenie z kart Apokalipsy św. Jana Apostoła, rozdział 15 werset 6, zapisz: „ I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami”. Rozważyć cały.


Ja Królowa Polski Hetmanka Nowego Jeruzalem, pragnę wam oszczędzić tego gniewu Bożego- tych plag. Ale czy Moi umiłowani słudzy w kapłaństwie godni są tego, skoro nie wypełniają natchnień Ducha Świętego?


Nałożyli maski masońskie na twarze i serca swoje i są jak mumie egipskie. Błagajcie dzieci moje „mała trzódko” by pękły i opadły te czerupy. To jest zniewolenie, brak rozeznana, brak modlitwy do Mnie - Oblubienicy Ducha Świętego.


Popadli przez to w niewolę złego ducha, prowadzą na rzeź nie tylko siebie ale i dzieci moje, które powierzył im Mój Syn Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata.


Pytam czy zdajecie sobie Kapłani sprawę z tego? Odpowiedzcie sami w waszych sercach rozdwojonych, bo służycie Bogu i złemu duchowi. Mówię Wam, dwóm Panom nie możecie służyć. Jeszcze wołam:


Opamiętajcie się, padnijcie na kolana błagając o miłosierdzie Boże, bo czas sprawiedliwości Bożej nadszedł. Żywioły ruszyły – aniołowie natury oczyszczają ziemie jak i aniołowie stróżowie kierują, pracują nad waszymi sercami. Proście o dobry kontakt z nimi, by usłyszeć ich głos na ten czas trwogi i pożogi wojennej. Tak jak mówi ta pieśń, którą zaśpiewaliście w dniu II rocznicy Intronizacji niebieskiej Mojego Syna: „Upadnij na kolona ludu czcią przyjęty, uwielbiaj Swego Pana, Święty, Święty, Święty…


Potem poleciłam, by suplikacjami błagać, leżąc krzyżem i tak uczyniliście wy wybrani Apostołowie Czasów Ostatecznych wg Woli Mojej.


To jest dobry przykład dla was arcybiskupi, biskupi, kapłani.


Kocham was „mała trzódko” ufne dzieci Króla Polski i Królowej Polski. I dlatego wyprosiłam dla was ten dar Duchowej Pieczęci Bożej dany na usta, serce - moją Matczyną dłonią, co też uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.


Błogosławię też wybraną córkę Janinę B. za dar serca i gorliwość na modlitwie oraz wybrane córy Lucynkę i Danusię- służące w ciszy pielgrzymom i przygotowanie agapy; wszystkim dzieciom i synom zaproszonym po imieniu. Córka Moja M.W. otrzymała Słowo potwierdzające działanie Ducha Świętego w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Panu. Wasza nagroda będzie wielka tu na ziemi, a potem w niebie. Będziecie w pierwszych szeregach Mojego Orszaku w Nowym Raju.


Zaufajcie do końca, bo Mój Syn umiłował do końca, życie dał, by wykupić was od śmierci wiecznej.


Ja Matka wasza teraz walczę, by zmiażdżyć głowę węża piekielnego, który syczy ze złości, bo grunt mu się łamie, podjudza jeszcze swoich pachołków, dając paszkwil co do twojej osoby AMM od Apokalipsy, negując prawdziwość przekazów.


Ja Królowa Szkaplerza Świętego Pogromczyni Złego mówię, ta nitka demoniczna jest, ale nie w twoich orędziach, to są pouczenia dawane mocą Ducha Świętego.


Ostrzegam was, nie wejdziecie do Nowego Jeruzalem tą drogą szantażu, co chcecie walczyć, by nie budować Królestwa Dwóch Serc Jezusa i Maryi w kraju nad Wisłą, w Polsce - Nowym Jeruzalem.


Basta, Basta, Basta. Bóg Ojciec Wszechmogący wypluje was z Swoich wnętrzności. Amen. Amen. Amen.


Potwierdzenie. Księga Izajasza. Temat: Symboliczne Imię Syna proroka. Rozdział 8, werset 2. „I powołał dla mnie wiarogodnych świadków: Kapłana Uriasza i Zachariasza syna Jeberechiasza”.


„Anioł AVE Stróż Narodu wybranego, któremu na imię Polska-Nowe Jeruzalem, da swoje pouczenie jak należy postępować w tym czasie?


Proszę cię kochany Aniele Stróżu Polski, daj potwierdzenie, lub pozdrów Jezusa i Maryję . Tak: „Któż jak Bóg”, „Któż jak Królowa Aniołów”. Chwała niech będzie Trójcy Świętej, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. Napisz. Pozdrawiam ciebie AMM od Apokalipsy, biała siostro oraz wszystkie dzieci wybrane Królowej Aniołów, których właśnie aniołowie stróżowie przyprowadzili na modlitwę wspólnotową, która ma wielką moc.


Cel był jeden, ochrona Polski jako państwa, szczególnie jej dzieci Mnie powierzonych i wybranych na budowanie Królestwa Dwóch Serc w Nowym Jeruzalem.


Tak, wojna się zbliża, już trwa. Putin ponaglany przez antychrysta, jego aniołów, armia rosyjska wystawiła działa pancerne. Nawet rząd polski dał broń wysokiej nowoczesnej marki, by ratować dzieci Ukrainy, co może odwrócić się przeciwko wam Polacy.


Na morzu rozsypano broń chemiczną, walka biologiczna trwa, a nawet mogą użyć rakiet nuklearnych, które są w pogotowiu. Jak duchowo zobaczyłaś za czerwoną kurtyną, rzuconą zapałkę jeszcze nie zapaloną, ale zarzewie ognia może wybuchnąć w każdej chwili - dzięki waszej modlitwie na krótko oddalone. By uderzyć, zdecydowali prominenci to jest urzędnicy państwowi wysokiego szczebla.


Wszystko jest ukartowane, masońskie działanie na zniszczenie populacji. Sąsiedzi też zdradzą. UE wykonuje ostatnie polecenia złego ducha. Przyciska moich podopiecznych do muru, chcą wpędzić w potrzask, bo sami dają się zwieść. W Rządzie Polskim nie Polacy, to dawna sowiecka agentura przefarbowana. Ruszy ofensywa na Naród Wybrany Polskę, ale ostatnie zdanie i wyrok na nieprzyjaciół należy do Boga Ojca Przedwiecznego, waszego kochanego Tatusia jak mówisz AMM od Apokalipsy Jego wybranko.


Alarm dla ludu, ostatnie wezwania: modlitwa, adoracja, wynagrodzenie, ekspiacja, suplikacje.


Podkreśl trzy razy. To was zobowiązuje, by zwyciężyć wroga ludzkości. Miłość i pokój winna iść w parze.


Naród polski jest podzielony, narasta agresja po pseudo szczepionkach, terror, opodatkowania, nowy ład, potem głód, co jest celowe. Chcą sprowokować was do wyjścia na ulice, tzw. masówki. Nie robić tego, bo ogłoszą wyjątkowy stan zagrożenia, następnie wojny, by zamknąć was w domach, a wtedy dywersanci po cichu uczynią zabiegi, by was sterroryzować. Zatrują źródła wody, nie będą dawać dostaw pożywienia. Sami wpadniecie w popłoch, depresję i jedni na drugich będą napadać, gdy głód rozjątrzy wszystkie rany. Będzie wojna.Złoto, które zostało zabrane z Londynu dla spłacania spadków żydowskich niezgodnie z prawem polskim. Jednym słowem kłamstwo ma krótkie nogi.


W takiej atmosferze wkroczy okupant, który już podzielił Polskę i jej dobra naturalne. Mapy mają opracowane dla żydowskiego sanhedrynu przez wojsko amerykańskie, gdy przyjmiecie miliony rzekomych uchodźców. To są terroryści, separatyści, którzy od wewnątrz będą działać, napadając na naród wybrany, kapłanów, niszcząc kościoły, bo zechcą wprowadzić jedną zapowiadaną religię, bez ofiary Mszy Świętej, by ośmieszyć chrześcijaństwo, Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Mają już wszystko przygotowane z udziałem naszych za mamonę sprzedających arcykapłanów.


To tylko wiara ludu Bożego, modlitwa, może pomóc ocalić małą resztę małej trzódki, która ma błogosławieństwo, ochronę pieczęci Bożej Miłości i łaskę daną przez Króla Polski i schronienie w Arce Jej Niepokalanego Serca. Trwajcie w pokoju, bo los dzieci Bożych jest w ręku Boga w Trójcy Jedynego.


Księga Tobiasza rozdział 6 werset 1 i 6 zapisz „ Poszedł chłopiec, a razem z nim anioł . Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. ………


+++ Błogosławił też św. JP II WIELKI i śpiewał z wami, wasz rodak Polak.


http://www.domymodlitwyjp2.pl




132 wyświetlenia
bottom of page