top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

UPADEK POD KRZYŻEM.

To poznanie otrzymałam w sercu. I dzielę się z Tobą i z wami wszystkimi.


Otóż Jezus Chrystus niosąc Krzyż naszych grzechów kilka razy upadł pod nim.

Jezus jako człowiek jest symbolem każdego z nas.

My wszyscy upadamy. Każdy z nas.

Lecz w tym jest Cel Miłości, by podnieść się i nieść Krzyż aż do końca drogi.

I tak jak Jezus obejmował Go z Miłością i poddaniem się Woli Boga Ojca Wszechmogącego, ufając MU bezgranicznie, tak i my mamy czynić podobnie.

A wywyższy nas i zjednoczy w Swej Miłości i postawi nas przy Sobie.

I będziemy razem z NIM.

68 wyświetleń
bottom of page