top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

MODLITWA - SZTURM DO ANIOŁÓW.

O JEDYNY I TROISTY, WSZECHMOCNY I WIECZNY BOŻE!

Przed błaganiem świętych Aniolów i prośbą o ich pomoc, my, Twoi słudzy, padamy do Twoich stóp i uwielbiamy Cię, Ojcze i Synu i Duchu Święty! Bądź uwielbiony i pochwalony na wieki, a Twoi Aniołowie i ludzie, których stworzyłeś, niech oddają Ci cześć, niech Cię miłują i niech Ci służą, o Święty, Mocny i Nieśmiertelny BOŻE!

Także Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniolów, przyjmij łaskawie nasze błaganie za Twoje sługi i złóż je u Tronu Najwyższego. Ty, która wszystko możesz potęgą Twojej prośby i jesteś Pośredniczką wszystkich łask, spraw, abyśmy znaleźli łaskę, zbawienie i pomoc! Amen.

O święci Aniołowie, możni i wielcy! Zostaliście nam dani przez BOGA, jako opieka dla nas i pomoc! 


Błagamy was w Imię BOGA Jedynego i Troistego: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w Imię Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa: pospieszcie nam z pomocą!

Błagamy was w Imię Wszechmocnego Jezusa: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez Rany Naszego Pana Jezusa Chrystusa: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez wszystkie męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa: pospieszcie nam z pomocą!

Błagamy was przez święte Słowo BOGA: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez Serce Naszego Pana Jezusa Chrystusa: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w Imię Milości BOGA dla nas biednych: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w imię wierności BOGA wobec nas biednych: pospieszcie nam z pomocą!

Błagamy was w imię Milosierdzia BOGA dla nas biednych: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w Imię Maryi, Matki BOGA i Matki naszej: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w Imię Maryi, Królowej nieba i ziemi: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was w Imię Maryi, waszej Królowej i Pani: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez waszą własną szczęśliwość: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez waszą własną wierność: pospieszcie nam z pomocą! 

Błagamy was przez wasze zaangażowanie w walce dla Królestwa BOGA: pospieszcie nam z pomocą!


Błagamy was: 

Zasłońcie nas waszą tarczą! 

Brońcie nas waszym mieczem! 

Oświecajcie nas waszym światłem!! 

Chroncie nas pod opiekuńczym płaszczem Maryi!

Ukryjcie nas w Sercu Maryi! 

Złóżcie nas w ręce Maryi! 

Pokażcie nam drogę do bramy życia: otwartego Serca Naszego Pana! 

Prowadźcie nas bezpiecznie do Domu Ojca! 


Wy wszyscy, dziewięć Chórów błogosławionych Duchów: pospieszcie nam z pomocą! 

Wy, którzy zostaliście dani nam przez BOGA jako nasi szczególni opiekunowie: pospieszcie nam z pomocą!


POSPIESZAJCIE, POMAGAJCIE NAM, BŁAGAMY WAS! 

Najdroższa Krew Naszego Pana i Króla została wylana dla nas, biednych: błagamy was, pospieszajcie, aby nam pomóc! 

Serce Naszego Pana i Króla bije milością do nas, biednych: błagamy was, pospieszajcie, aby nam pomóc!

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi bije milością do nas, biednych: błagamy was pospieszajcie, aby nam pomóc! 


ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE! 

Książę Wojsk Niebieskich, Zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od BOGA siłę i władzę do zniszczenia pokorą, pychy mocy ciemności! Błagamy Cię, pomóż nam mieć prawdziwą pokorę serca, nieugiętą wierność w nieustannym wypełnianiu Woli BOGA oraz siłę w cierpieniu i w potrzebie! 


ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE! 

Aniele Wcielenia, wierny Posłańcu BOGA, otwórz nasze uszy na wezwania i zaproszenia miłującego Serca Naszego Pana! Błagamy cię, bądź zawsze przed naszymi oczami, abyśmy dobrze rozumieli Słowo BOGA, stosowali się do niego, byli mu posłuszni i doprowadzali do końca to, czego Bóg chce od nas! Pomagaj nam być czuwającymi i przygotowanymi, aby Pan przy Swoim przyjściu zastał nas przytomnymi!


ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE! 

Strzało milości i Uzdrowienie od BOGA! Błagamy cię, zrań nasze serce gorącą milością BOGA i spraw, aby ta rana nigdy się nie zamknęła, abyśmy także w codziennym życiu zawsze mogli pozostawać na drodze miłości, i wszystko zwyciężać miłością!


WSPOMAGAJCIE NAS , ŚWIĘCI I SŁAWNI BRACIA, SŁUDZY BOGA I NASI PRZYJACIELE! 

Brońcie nas przed nami samymi, 

Brońcie nas przed naszym tchórzostwem i oziębłością, 

Brońcie nas przed naszym egoizmem, 

Brońcie nas przed naszą żądzą posiadania, 

Brońcie nas przed zazdrością, przed nieufnością, przed chciwością i przed pragnieniem bycia podziwianymi! 


Uwalniajcie nas z niewoli grzechu i z przywiązania do rzeczy ziemskich! 

Zdejmijcie nam z oczu opaskę , jaką sami sobie nałożyliśmy, aby nie widzieć nędzy, jaka nas otacza i aby w ten sposób wpatrywać się jedynie w siebie i pobłażać sobie! 

Wzbudźcie w naszym sercu postanowienie szukania BOGA z nieustającym pragnieniem, ze skruchą i z miłością! 

Spoglądajcie na Najdroższą Krew Naszego Pana wylaną dla nas, nędznych! 

Patrzcie na łzy, jakie wasza Królowa wypłakała z powodu nas, nędznych! 

Popatrzcie na obraz BOGA, który On sam odcisnął w naszej duszy, a który obecnie jest niszczony przez nasze grzechy! 

Pomagajcie nam poznawać i wielbić BOGA, abyśmy miłowali Go i służyli Mu! 

Pomagajcie nam w walce przeciwko mocom ciemności, które nas otaczają i niepostrzeżenie nas dręczą! 

Pomagajcie nam, aby nikt z nas nie został zgubiony, abyśmy kiedyś, radując się, byli zjednoczeni w wiecznej szczęśliwości! Amen. 


ŚWIĘTY MICHALE, Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami! 

ŚWIĘTY GABRIELU, Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami! 

ŚWIĘTY RAFALE, Bądź przy nas ze wszystkimi Aniołami, pomagaj nam i módl się za nami! 


Aniele BOŻY, który jesteś moim Stróżem, oświecaj, strzeż, podtrzymuj mnie i opiekuj się mną, który Tobie zostałem powierzony przez Boże Miłosierdzie. Amen.


45 wyświetleń
bottom of page