top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"UDERZY WAS MOJA MOC". Słowa Boga Żywego z dnia 14.04.2021 roku.

Angela to nie twoje imię!

Odwróciłaś się ode Mnie!

Od Mojego Prawa Miłości!

Prowadzisz moje dzieci w otchłań piekła!

JA JESTEM! Mówię ci!

Wróć na Moją ścieżkę!

Drogę Miłości!

Módl się o przebaczenie, a udzielę ci Mojej Łaski!

Porozsyłałem Moich Proroków po całej Ziemi i JA wkładam w ich usta Moje Słowa, aby przygotować Moją Drogę!

O ludy Ziemi!!

Moja Sprawiedliwość jest nad wami!!

Mój miecz spadnie na was!!

Mój ogień zostanie wylany i całe stworzenie zostanie oczyszczone!

O ludy Ziemi!!

Usłyszcie Mój Głos!!

Nie odrzucajcie Moich Słów!!

Módlcie się o Moje przebaczenie przez NIEGO!!

Za kilka dni usłyszycie Mój krzyk z Nieba!!

Uderzy was Moja Moc!!

Nadszedł dzień rozrachunku!!

JA JESTEM, mówię wam!! Dość!! Dość!!

O Moje drogie dzieci, trzymajcie się!

Uwalniam was od cierpienia!!

Jestem Odkupicielem! IMMANUEL!!

Nadchodzę!

Amen.

318 wyświetleń
bottom of page