top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"Tak jak Abraham odrzucił Ismaela. Tak JA odrzucę was Potomkowie Ismaela". Przekaz z 21.07.2019r.

Podaję Ci dalsze Słowa Boga Żywego odnośnie Ismaela, które usłyszałam w sercu swoim dnia 21.07.2019 roku i z Woli Boga Wszechmogącego przekazuję je Tobie i wam i światu.

Idź córko Moja i przekaż im Moje Słowa i niech usłyszą!

Idź i głoś im Moją Prawdę, gdyż umiłowali kłamstwo i trwają w nim!

Wołaj, aż usłyszą!

Oto mówi do was Słowo, które było u Boga i Bogiem było Słowo!


Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Tak jak Abraham odrzucił Ismaela ze Swego Ludu i wyprawił go razem ze swoją matką na pustynie. Tak Ja odrzucę was Potomkowie Ismaela i przybrane jego dzieci, jeśli się nie nawrócicie i nie odrzucicie waszych ohydnych praktyk, które są w Moich Oczach obrzydliwością!!


Albowiem wasze drogi nie są Moimi Drogami!

A wasze słowa, nie są Moimi Słowami!

Pierworodztwo dałem Izakowi i jemu powierzyłem Moje Dziedzictwo!

Z niego utworzyłem Filar pod budowe Domu Mego!

I przyszedłem opuszczając Niebiosa i przybrałem ciało!

I zamieszkałem wśród Ludu Mego!

Czyż nie jest zapisane, co wypowiedziałem do Ludu Mego?!

"Ojciec tak umiłował świat, iż posłał Swego Jedynego Syna, aby odnalazł to co zaginęło i aby świat zbawił, a nie potępił".

I czyż nie jest zapisane w Księdze Prawdy, iż Mesjasz będzie cierpieć i będzie zabity, a trzeciego dnia Zmartwychwstanie?!

Wypełniając tym Miłosiernym Aktem Ofiarnym Wolę Ojca Swego, Który odkupił wasze winy Krwią Swego Jedynego Syna?!

I czyż nie jest zapisane, co powiedziałem?!

Że każdy, kto będzie prosił Ojca Mego, Który jest w Niebie w Moim Imieniu, będzie mu dane to, o co prosi?!

I każdy, kto będzie wołać do Ojca Mego w Moim Imieniu, będzie zbawiony?!

I czyż nie jest zapisane, iż tylko pod Jednym Imieniem jest wasze uzdrowienie i zbawienie?!

IMMANUEL jest Moje Imię!

YAHUSHUA HA MASHIYAH, zwany JEZUS CHRYSTUS!

SŁOWO, KTÓRE BYŁO U BOGA OJCA I BOGIEM BYŁO SŁOWO!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Wyrzekając się Mnie wyrzekacie się Tego, Który Mnie posłał!

Gdyż Ojciec Mój Jest we Mnie, a Ja w Nim!

Ja i Ojciec Mój, to Jedno!

I każdy, kto przyjmuje Mnie, przyjmuje Tego, Który Mnie posłał!

Posłuchajcie Mnie wszyscy, czciciele fałszywego Proroka!

Ten którego nazywacie waszym Prorokiem, nie jest nim i nie był on posłany przeze Mnie, ani nie włożyłem mu Moje Słowa w jego usta, aby mówił w Moim Imieniu!

I nie wziął on z Ducha Mego, lecz wziął on z ducha kłamliwego, Mego odwiecznego wroga!

Jego serce było zaciemniałe, tak jak jego umysł przysłoniła ciemność, aż stał się cały ciemnością!

A jego uczynki nie były Moimi uczynkami!

A jego drogi nie były Moimi Drogami!

Gdyż we Mnie jest Światłość, a Miłość Moja ma Tron w Niej!

Gdyż Światłość ta jest Życiem i daje Życie!

Ja Jestem Życiem!

I każdy, kto wierzy we Mnie choćby umarły był żyć będzie!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Tak jak posłałem Mego Anioła, aby uderzył i wytępił armię króla asyryjskiego, Sennacheriba, licząca 185.000 ludzi!

Tak poślę Go ponownie, aby uderzył w was i w tych, którzy chcą szkodzić Mojemu Ludowi i którzy bluźnią Mojemu Barankowi i obrażają Mnie! Boga Swego!

Amen.

38 wyświetleń
bottom of page