top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

SŁUCHAJCIE MOJE DZIECI. Słowa Boga Żywego z dnia 28.04.2021 roku.

Katarzyno córko Moja umiłowana, nie lękaj się do nich mówić i nie lękaj się ich ręki, albowiem Jam Jest, Który Jest, Pierwszy i Ostatni, Alfa i Omega, Ten, Który zasiada na Wiecznym Tronie Swej Chwały mówi przez ciebie do Mych zagubionych dzieci.

Słuchajcie Mnie, Boga Żywego, dzieci Moje, Memu Sercu tak bliskie.

Nie lękajcie się, bo oto Jam Jest, upodobałem Sobie to serce i namaściłem je, aby niosła wam Moje Słowo i Moją Wolę wam oznajmiła.

Tak, choć z nędzy i zbrukania grzechami pochodzi, Ja ją wywyższe i na wzór wam postawie, gdyż Moja Oblubienica Oblubienica Ducha Mego, a Matka Zbawienia, jest przy niej. Ona jest na wzór Mojżesza wam dana i na wzór Eliasza. Sam Duch Eliasza obwiesił na niej swój płaszcz, tak jak to uczynił Elizeuszowi, jego uczniowi, którego Sam wybrałem, aby nie pozostały Moje dzieci bez Ojca. I tak to czyniłem przez wszystkie wieki. Aż do teraz, do tej chwili ostatecznej walki pomiędzy Moim Ludem, wybraną garstką Nowego Przymierza Mego, a złym Duchem i odstępcą, Synem zatracenia, który zasiadł na tronie Piotra, którego ustanowiłem by pasł Moje owce.

Aby kochał je, jak najlepszy pasterz i powierzyłem mu pieczęć nad Moim Ludem, a on strzegł je aby nieprzyjaciel nie porwał to, co odkupiłem własną Krwią Moją.

Ten, który zasiadł na tym tronie, nie pochodzi ode Mnie, ani go nie ustanowiłem, by strzegł owce Moje.

Jest on fałszywym pasterzem. Nie od Mego Ducha wam posłany, lecz od przewrotowca złych Mocy.

Ja Chrystus, Dobry Pasterz tak umiłowałem owce Moje, że nie pozwolę byście w tym czasie zamętu i Chaosu zginęły. Juz dziś, mówię do was przez usta Mojej uczennicy Mi wiernej i oddanej Trójcy Świętej.

Oto Ja Jestem, wyprowadzę was ponownie z niewoli waszej i poślę was, na łąki zielone i będziecie strzegnięci przez Aniołów Moich do Czasu, aż ponownie Mnie ujrzycie w Mojej Mocy i Chwale. To Ja Chrystus, Który zawsze Jest z wami, będę Ja Sam was prowadził do Krainy miodem i mlekiem płynącej. I Ja, Który zawsze umiłowałem was Miłością całkowitą w pełni. Albowiem Jest we Mnie Pełnia, będę tym, Który będzie wam Królował na wieki wieków.

Amen.146 wyświetleń
bottom of page