top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA.

Wierzę w Boga Ojca...TAJEMNICA I


PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA


„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.


5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą KrwiąTAJEMNICA II


PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU


„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię”


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.


5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą KrwiąTAJEMNICA III


PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA


„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.


5x Ojcze nasz ... 1x Chwała Ojcu ...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą KrwiąTAJEMNICA IV


PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA


„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech Ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego.


5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.TAJEMNICA V


PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ


„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.


5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą KrwiąTAJEMNICA VI


PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU


„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem". Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.


5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą KrwiąTAJEMNICA VII


PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ


„Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda"


Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek. Za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech Ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże i miłością miłosierną do bliźnich naszych.


3x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,

- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.


Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.


O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie!29 wyświetleń
bottom of page