top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY BOŻE DO SERCA MEGO.

Duchu Święty Boże, spraw w Swojej Świętej Łaskawości, aby serce moje pełne skruchy było, zachowaj mnie proszę w czystości.

Ty znasz moją nędzę, i wiesz jak słaba jestem, proszę przyjdź mi z pomocą i w mym sercu zamieszkać zechciej.

Przemień moją nędzę, porusz moje serce, pragnę zawsze pełnić Wolę Twoją Świętą.

Przyjdź proszę Duchu Święty i Światłością Swoją rozprosz ciemność duszy mojej, której tak bardzo się boję.

Duchu Święty Prawdy, udziel mi Twych Świętych Darów, i tak działaj we mnie, abym stała się Twym najlepszym narzędziem.

Oświecaj i prowadź mnie Panie, Najwyższa Mądrości, zechciej być mym Przewodnikiem, pośród ludzkiej ułomności.

Pouczaj mnie Panie, i spraw, bym natchnieniom Twym się poddawała, bym zawsze według Twojej Świętej Woli postępowała.

Duchu Święty Nieskończonej Miłości, pomóż kochać mi bardziej i więcej, tych, którzy ranią moje serce.

Napełnij mnie Swoją Miłością, niech stopnieje oziębłe serce moje, które przez rany zadane, boi otworzyć się na nowo.

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, wysłuchaj próśb i błagań, które z ufnością zanoszę do Ciebie.

O Ukochany Duchu Stworzycielu, Najwspanialsza Światłości, prowadź mnie Swoimi Drogami, bym mogła w Wieczności osiągnąć w Twoim Królestwie pełnię szczęśliwości.

Spraw o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, byśmy w godzinach próby nie zwątpili w Moc Twojej Miłości, zechciej wtedy przyjść i nas pocieszyć, wzmocnić nas w naszej ludzkiej słabości.

Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i Płomieniem Twojej Miłości rozpal serca nasze!


Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i spraw byśmy poddawali się wszystkiemu, co nas spotyka z Woli Twojej!

Przyjdź Duchu Przenajświętszy, przyjdź i obdarz świat pokojem!


HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO


O Stworzycielu Duchu przyjdź Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską Łaskę zesłać racz sercom, co Dziełem są Twych Rąk.


Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga Dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój Żywy, Miłość, Ognia Żar, Ty darzysz Łaską siedemkroć, Bo Moc z Prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.


Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością Mocy Swej.


Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas.


Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który Zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie Chwał. Amen.
24 wyświetlenia
bottom of page