top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"Jerozolimo!! Córko przewrotna, kąpiąca się we Krwi niewinnej!" Przekaz z dnia 08.03.2020 roku.

Podaję Wam dalsze Słowa Boga Żywego, które usłyszałam w sercu swoim dnia 08.03.2020 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuje je wam i światu. 


Oto mówi Pan, Ja Jestem!


Jerozolimo!!

Córko przewrotna, kąpiąca się we Krwi niewinnej!

Uprawiająca nierząd ze wszystkimi!

Otwórz zamglone swe oczy i spójrz dookoła siebie!

Bo oto Ja Jestem, Bóg i Pan ojców Twoich, synów i córek Twoich, wydałem wyrok na Ciebie i powziąłem uczynić Ci to, co Ty czynisz Moim dzieciom!

Już dziś otworzyłem Spichlerze Moje i kazałem Aniołom Moim zrzucić to na Ciebie!

I uderzę w Ciebie i wstrząsnę Tobą, abyś się opamiętała i zaprzestała łamania Mojego Przymierza i Mojego Prawa Miłości!

Niczym lubieżnica odkrywasz swoje członki ukazując swoją nagość i lubieżność!

Okryłaś się szatą bezbożności i niegodziwości, a na głowę włożyłaś welon nieczystości i udajesz Bogobojną!

Lecz wiedz, że Ja Jestem, Jestem Bogiem Żywym i wszystko widzącym i słyszącym!

Jestem nieograniczony ani czasem, ani przestrzenią!

Przemierzam wszystko i wszystko przenikam!

Każde ciało, materie, serce i kości!

I znam każde pragnienie serca i nic przede Mną nie może być ukrytego ani zakrytego!

Gdyż wszystko jest jawne przed Moim Obliczem!

Dlatego powiadam Ci!

Znam zamiary Twego serca i ukryte myśli i choćbyś nie wiem jak się starała to na nic Twój wysiłek się zda!

Gdyż Ja Jestem powstrzymam Twoje ramie i wyrwę Ci miecz Twój i zrzucę z Ciebie Twoją zbroje, aż staniesz się naga!

I złamię Twój sztywny kark, a Twoją Dumę zetrę!

Gdyż nie Będę się dłużej przyglądał Twojej nieprawości względem Mnie i Mojego Baranka Ofiarnego!

Ani nie Będę słuchał dłużej bluźnierczych słów na Mojego Jednorodzonego Syna, którego odrzucacie!

Ślepcy!

Czyż nie wiecie, że tylko w Jego Krwi znajdziecie ratunek i zbawienie?!

Czyż nie wiecie, że poprzez Jego przelaną Krew spływa na was wszystkich Moja Łaska?!

Czyż nie wiecie, że przez Jego Ofiarę Spełnioną znajdziecie Sprawiedliwość i Prawdę?!

I będziecie usprawiedliwieni, obmyci i oczyszczeni?!

Iż w Jego Imieniu ukryta jest Moja Wola?!

Bo On oto poniósł grzechy całego świata i odkupił je, tym samym pełniąc Moja Wolę!

Gdyż Moją Wolą było i jest by odnalazł to, co zaginęło i aby świat zbawił!

Zbawił, a nie potępił!

Uczyniłem was Ludem Mojego Przymierza!

Wziąłem was i prowadziłem was pod Moim Skrzydłem i obdarzyłem was Moimi Łaskami rozmnażając was ponad miarę!

Dałem wam Proroków i Świętych, aby prowadzili was Moją Drogą, oświecając wam ją!

Lecz wy ich odrzuciliście, gdyż nie chcieliście Moją Drogą iść i wybraliście pragnienia swojego serca i zeszliście z Mojej Drogi, a podążyliście drogą ciemności.

Im bardziej ich uciszaliście, tym bardziej Ja krzyczałem i wołałem do was!

Lecz i to nie pomogło!

A gdy posłałem Mego Jednorodzonego Syna, Latorośl dającą dobre owoce, to wyrwaliście ją i wytłoczyliście z Niej soki, depcząc po Niej myśląc, że Ją zniszczyliście!

Lecz oto Ta Latorośl wyrwana i odrzucona stała się Latoroślą całego tego świata, a jej Korzeń został utwierdzony i uświęcony w Moim Królestwie. A Jego piękność i Moja Chwała, która stała się Jego udziałem w zbawczym Planie, rozrosła się aż do Ziemi!

I na nic Twoje zamiary zniszczenia Mego Dzieła!

Dlatego powiadam Ci!

Tego, Którego odrzuciłaś i przybiłaś do Krzyża, ujrzysz w Chwale i Mocy Mojej z Mieczem Sprawiedliwości Mojej, przybywającego ze wszystkimi Aniołami Moimi!

I całe Niebo się raduje, bo oto rzekłem i tak się stanie!

Amen.

64 wyświetlenia
bottom of page