top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

Panika w Watykanie. Nie wolno nam na człowieka wołać "Ojcze Święty". Przekaz z dnia 13.06.2020 roku.

Droga Doroto, właśnie obudziłam się i muszę Ci opisać, co Bóg Ojciec, Bóg Żywy pokazał mi.

Wybuchła panika w Watykanie.

Kapłani biegali w popłochu, w przerażeniu, 

i widziałam człowieka zwanego papieżem, 

i wyglądał jak młodzieniec. A wokół niego Kardynałowie i Biskupi trzymali go i prowadzili szybkim tempem do schronu,  tajnym przejściem przez Katedrę. Ewakuowali go i siebie i obsiedli go jak dworzanie, jak doradcy wojenni. 

I zawołałam do niego i do nich pouczając ich:

"Dlaczego uczycie nienawiści?! Wy, którzy zwiecie siebie kapłanami i sługami Boga Żywego!"

I widzę siebie modlącą się i wołajacą do Boga. 

A Bóg dał mi poznanie, że Kapłani nie uczą dusz Miłości i pokory, lecz nienawiści i pychy. Zestali się jak Ci doradcy wojenni, co rozlewu krwi są rządni, źli doradcy.

Doroto nie wolno nam na człowieka wołać 

"Ojcze Święty" bo to jest obraza Samego Boga i łamanie Pierwszych Przykazań Bożych!

Nie wolno nam czcić człowieka!

Bo wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie należy do Trójcy Przenajświętszej!

Do Boga Żywego!

Od tych, którzy otrzymali Łaski od Boga, których zwiemy świętymi, mamy naśladować w Miłości i Pokorze.

W poddaniu się i wyrzeczeniu się tego świata i zaparciu się wszelkim pokusom.

Nie wolno nam ich uwielbiać, ani czcić!

Bo oni wszystko robili na Chwałę Boga Ojca Żywego!

I na Chwałę Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego!

I na Chwałę Ducha Świętego!


To zobaczyłam dziś i to poznanie otrzymałam od Boga Ojca Żywego. 


*******************************

Chwilę później


Droga Doroto, tak przekaż innym, gdyż to jest Wola Boga Ojca Żywego.Pierwsi Apostołowie byli tak bardzo skromni we wszystkim. W myśleniu, w czynieniu, w mowie.  Ta 11 stka oddanych Bogu pilnowała się  i strzegła na wzajem. A potem gdy doszedł Szaweł, czyli Paweł, nawet on szukał pokory i uniżenia się przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, przed Duchem Świętym. Gdy ktoś chciał upaść na kolana przed Apostołem Piotrem, ten nakazał mu wstać, i nigdy tego nie robić, bo jest tylko człowiekiem i przed Bogiem należy padać na kolana i Mu Cześć oddawać. Nie człowiekowi. Bo człowiek, istota, stworzenie nie może się równać z Bogiem! Tylko Syn Człowieczy, który Jest w Jedności Boga Ojca Żywego i w Jednosci Ducha Świętego, Jest godny uwielbienia! Ten, Który zasiadł po Prawicy Boga Ojca Żywego! Odbiera wspólnie i Uwielbienie i Chwałę.  Bo Godne to Jest i Sprawiedliwe!

107 wyświetleń
bottom of page