top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

PAN MÓWI... LAS JUŻ SIĘ PALI, GDZIE SĄ WASZE DZIECI... CZY Z DOMEM WSZYSTKO W PORZĄDKU?

(Jak otrzymaliście, tak musicie dać)


11 marca 2006 - Od YahuShua HaMashiach, Jezusa Chrystusa, Naszego Pana i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza dla wszystkich rodziców i dla wszystkich tych, którzy mają uszy i słyszą.

Oto, co mówi Pan o wierze tych, którzy pragną przebywać w ciele Chrystusa i wypełniać Mój cel oraz być posłuszni Moim Przykazaniom...

Tak mówi Pan... Kto przyjmuje Moje przesłanie, przyjmuje Mnie, a Ja go uświęcam. Ale kto nie przyjmuje Mojego Orędzia, jest przeciwko Mnie, a kto nie gromadzi się ze Mną, rozprasza się wszędzie, jak jest napisane w Mateusza 12:30. Dlatego ci, których uświęciłem, muszą także uświęcać swoje dzieci w Moje Imię.

Rodzice, tak jak otrzymaliście od Pana, powinniście dzielić się wszystkim, co otrzymaliście… Najpierw ze współmałżonkiem… Następnie z tymi, które zostały wam dane przez Pana.

Ponieważ są waszymi dziećmi, są to przede wszystkim Moje dzieci oddane pod waszą opiekę. Jestem Panem, więc wy również jesteście Moimi dziećmi. Wy jako rodzice jesteście teraz Moimi synami i córkami, a teraz staliście się Moimi pasterzami, pasąc te baranki, które wam dałem. Bądźcie świadomi… Wy jesteście także posłańcami, którzy otrzymali przesłanie, które przyniósł wam inny pasterz.

Przyjęliście i uwierzyliście w Moje przesłanie, a Ja was uświęciłem, dając tę część Mnie, która teraz w was żyje... Musicie więc uświęcić swoje dzieci w Moje Imię, tak jak was uświęciłem, są Moje i oddałem je wam... jako że jesteście z Ojca i On was Mi dał.

Gdzie stoicie? A jaki jest wasz dom?... Jest w nieładzie, Ci, którzy w nim mieszkają, gonią za światem. Czy nie wiecie, że świat jest zgubiony i wszyscy, którzy go miłują, stali się wrogami Boga? (Jakuba 4:4). Jednym z nich jest prowadzić innych do wiary lub nie, w zależności od tego, w jaki sposób pierwszy prowadził swój własny dom. Jeśli ktoś nie może prowadzić własnego domu, jak może prowadzić trzodę lub baranka w ciele Chrystusa?

„Miłujcie się wzajemnie” jest Moim przykazaniem dla was... A kochać swoją rodzinę to robić wszystko, by ją ocalić, aż do poświęcenia się... To jest prawdziwa miłość.

Czy nie wiecie, że miłość do świata prowadzi do śmierci?... Gdyż każdy pozostawiony w tyle cierpi gniew, każdy... Czy to gniew Boży, z powodu niewiary i grzechów, które istnieją, w zaprzeczeniu Ofiara Syna, czyli gniew złego i jego sługi, pozostawiony w świecie, który teraz was nienawidzi z powodu przyjęcia przez nich ofiary Boga i Jego Jednorodzonego Syna na przebaczenie grzechów.

Uratowałem was mocną i kochającą Ręką, jak zrobiłby to każdy ojciec, gdy jego dzieci są zagubione i w niebezpieczeństwie... Teraz jest wyznaczony czas... Teraz jest czas działania.

Wszyscy, którzy znają Prawdę, która ratuje ich od gniewu Bożego, muszą podzielić się tą Prawdą. Jeśli sie6 nie podzielicie, a ci waszym domu odpadną i nadal będą grzeszyć, mówię wam, że z pewnością zostaną ukarani i osądzeni, a ich krwi zażądam od was.

Jeśli dzielicie się Moją Prawdą z tymi w waszym domu, a oni jej nie przyjmą, będą cierpieć, ale wy ocaliliście siebie... Ale co za radość, gdy dzielicie się Moją Prawdą, a oni ją przyjmują...

Albowiem w owym dniu, który nadchodzi prędko, przyjdę... I razem z nimi zostaniecie wywyższeni, gdy was przyjmę do siebie.

Rodzice, już jesteście w suchym lesie... Już się pali, czujecie dym z ogniska... Wybiegać z lasu i ratować się, a dzieci zostawić w ogniu? A może będziecie sprzeciwiać się Władcy tego świata i rzucicie się głową naprzód w dym by uratować tych, których kochacie i którzy się dławią?... Zaufaj Bogu!

Dzieci muszą być posłuszne rodzicom, a rodzice musicie ich zmusić do posłuszeństwa... Nie ma kłótni. Czy powiedziałbyś do Mnie... "Tak Panie, słyszałem Cię, ale pozwól mi spać i iść własną drogą, a jutro będę posłuszny?"... Nie tak, małe dzieci, jutro się kończy, koniec jest bliski.

A jednak słyszę, jak Moi ludzie mówią... "Śpij trochę dłużej i trochę drzem, trochę złóż ręce i śpij"... Tak więc wasze zniszczenie nadejdzie jak bóle porodowe, a cierpienie jak strzelec, który się łamie i rani liście, tonie w wielu smutkach... Zniszczenie nadchodzi! Ten świat zostanie osądzony! Należy do tych, którzy będą zachwyceni, a nie do tych, którzy muszą przez to przejść... do nieba lub do piekła.

Czy zostawicie wasze dzieci jako jagnięta na rzeź?... Wilki się gromadzą. Czy zrezygnowaliście, bo wasze dzieci nie chcą słuchać?... Wy też nie słuchaliście Mojego wezwania do was, a jednak i tak was wezwałem, nigdy się nie poddałem. Jeszcze zanim się urodziliście walczyłem o was, zostałem zabity od założenia świata. Więc pytam ponownie, gdzie stoicie? A ci w waszym domu, gdzie stoją?... Wasza praca nie jest skończona, dopóki wszystko, co wam dałem, nie zostanie Mi zwrócone. Obserwujcie to i pomyślcie o wszystkim, czego was nauczyłem.

Jestem z wami...Jestem mocą w waszych sercach. Jestem w słowach waszych ust. Jestem wodą waszych łez i Moja krew płynie w waszych żyłach... To, co wylałem, wypiliście i teraz to jest w was...

Proszę was teraz, abyście podzielili się tym z tymi, których kochacie, a także ze wszystkimi, których spotykacie... Taka jest Moja Wola dla wszystkich części Mojego ciała... Weźcie swój krzyż i idźcie za Mną.

Przestańcie okłamywać swoje dzieci... słowa mądrości

(Dotyczy Świętego Mikołaja, Zajączka Wielkanocnego, Wróżki Zębuszka i tym podobnych)

Żadne kłamstwo nie pochodzi z Prawdy.... Ale małe dzieci są z Prawdy i pozostają ze Mną i we Mnie. Również teraz do nich wołam, bo Moje baranki znają Mój Głos i to, co wyszło ze Mnie, musi wkrótce do Mnie wrócić.

Dlatego bądźcie z dala od dróg tego świata i uporządkujcie swoje postępowanie zgodnie ze Słowem Prawdy i nie mówcie więcej kłamstw swoim dzieciom, bo to jest grzech. Karmcie ich raczej Chlebem z Nieba, Chlebem, którym Ja jestem. Droga, Prawda i Życie, bo tylko one są miłe Bogu.

Wszystko w przeciwnym sensie jest ze świata i zła, bez względu na to, jakie przebranie nosi... Mówi Pan YahuShua.


36 wyświetleń
bottom of page