top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

O CZŁOWIECZE?! JAK DŁUGO BĘDZIESZ BŁĄDZIŁ POMIĘDZY MROKIEM A CIEMNOŚCIĄ?! Przekaz z dnia 23.04.21r.

Zaktualizowano: 23 kwi 2021

Pisz Katarzyno, córko Moja i nie lękaj się ich!

Albowiem Jam Jest, Wielki i zasiadający na Tronie Wiecznej Chwały, mówi przez twoje usta i Jestem Bogiem Wszechmocnym i daję komu chcę i udzielam Łask Mych komu chcę.

O Człowiecze!

Gdy spoglądam na was widzę przed mym Obliczem, Stworzenia które nie pojęły Daru i Łaski Mej.

Widzę Stworzenia, zanurzone w nienawiści do bliźniezniego Swego!

Widzę serca wasze, które są dalekie ode Mnie! Boga i Stwórcy Swego, Który Jest Miłością!

Widzę dusze błądzące w mroku, pozbawione Światła i życia!

Widzę cierpienie na skutek następstwa waszych czynów!

O Człowiecze?!

Jak długo będziesz błądził pomiędzy mrokiem, a ciemnością?!

Nie wiedząc, że obie drogi po których stąpasz, prowadzą do zguby i śmierci?!

Albowiem Jedna jest tylko Droga, którą wyznaczyłem człowiekowi!

Jest to Droga Miłości, która prowadzi do Zbawienia i życia wiecznego! Do Mego Królestwa Niebieskiego!

Ostrzegałem Moje Stworzenia, Moje dzieci, aby szły wąska i trudną Drogą, gdyż szeroka Droga jest łatwa, lecz prowadzi do zguby waszej!

Dlaczego nie chcecie Mnie słuchać?!

Mego Słowa, które pragnie was ocalić?!

Odrzucacie Moją Miłość i Moje Jarzmo, które jest lekkie i słodkie niczym miód!

Gdyż Jarzmo to jest oparte na Mojej Miłości do was! O dzieci Moje!!

Nie odrzucajcie Mego Jarzma, by nieprzyjaciel nie nałożył na was Jarzma cięższego! Jarzma niewoli i śmierci!

Albowiem Jarzmo Moje choć wydaje się wam ciężkie i trudne do uniesienia, jest niczym w porównaniu z jarzmem nieprzyjaciela, Szatana!

Choć nie widzicie tego, Ja Jestem Tym, Który wspomaga was o Moje dzieci, niosąc Jarzmo, które nosicie!

A gdy upadacie, Ja Jestem Tym, Który was podnosi i wzmacnia i prowadzi!

Gdy wzywacie Mnie, Ojca i Boga Swego, Moja Miłość spieszy wam z pomocą!

By wspomóc was Moją Miłością i dodać wam siły, a wasze serca napełniam Łaskami Mymi i Błogosławię dziecko Moje. By wspomożone Moją Miłością, mogło iść prosto Drogą, która prowadzi do Zbawienia i życia wiecznego! Do Królestwa Mego! Królestwa Niebieskiego!

Amen.

134 wyświetlenia
bottom of page