top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"NIE LĘKAJCIE SIĘ, NIE LĘKAJCIE SIĘ, ALE STRASZNY HURAGAN MUSI NAJPIERW PRZEJŚĆ PRZEZ KOŚCIÓŁ..."

Matka Boża Sługi Bożego Dolindo Ruotolo (1882-1970) w 1921 roku:"Tylko Bóg!


To Ja, Maryja Niepokalana, Matka Miłosierdzia.


To ja muszę was przyprowadzić z powrotem do Jezusa, ponieważ świat jest tak daleko od Niego i nie może znaleźć drogi powrotnej, pełen nędzy! Tylko wielkie Miłosierdzie może unieść świat z otchłani, w którą wpadł. Och, moje córki,[1] nie zastanawiasz się, w jakim stanie jest świat i jakie stały się dusze! Czy nie widzisz, że zapomina się o Bogu, że jest nieznany, że stworzenie samo siebie ubóstwia? ...


Czy nie widzisz, że Kościół marnieje i że całe jego bogactwo jest pogrzebane, że jego kapłani są nieaktywni, często są źli i są rozpraszasz winnicę Pańską?


Świat stał się polem śmierci, żaden głos go nie obudzi, jeśli nie podniesie go wielkie Miłosierdzie. Dlatego wy, moje córki, musicie błagać o to miłosierdzie, zwracając się do mnie, która jestem jego Matką: „Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie nasze, słodyczy i nadziejo nasza”.


Jak myślisz, czym jest Miłosierdzie? To nie tylko odpust, ale także lekarstwo, operacja chirurgiczna.


Pierwszą formą miłosierdzia, jakiej potrzebuje ta biedna ziemia, a przede wszystkim Kościół, jest oczyszczenie. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, ale straszny huragan musi najpierw przejść przez Kościół, a potem przez świat!


Kościół będzie wydawał się prawie opuszczony i wszędzie, gdzie jego ministrowie go opuszczą… nawet kościoły będą musiały zostać zamknięte! Swoją mocą Pan zerwie wszystkie więzy, które teraz wiążą go [tj. Kościół] z ziemią i sparaliżuje go!


Zaniedbali chwałę Bożą na rzecz ludzkiej chwały, ziemskiego prestiżu, zewnętrznego przepychu, a cały ten przepych zostanie pochłonięty przez straszliwe, nowe prześladowanie! Wtedy zobaczymy wartość ludzkich prerogatyw i jak byłoby lepiej oprzeć się tylko na Jezusie, który jest prawdziwym życiem Kościoła.


Kiedy widzisz pastorów wyrzuconych z miejsc i sprowadzonych do ubogich domów, kiedy widzisz księży pozbawionych całego majątku, kiedy widzisz zniesioną zewnętrzną wielkość, powiedz, że Królestwo Boże jest bliskie! Wszystko to jest miłosierdziem, a nie chorobą!


Jezus chciał rządzić, szerząc Swoją Miłość i tak często Mu to uniemożliwiali. Dlatego rozproszy wszystko, co nie jest Jego, i uderzy Swoich ministrów, aby pozbawieni wszelkiego ludzkiego wsparcia mogli żyć tylko w Nim i dla Niego!


To jest prawdziwe miłosierdzie i nie zapobiegnę temu, co wydaje się być odwróceniem, ale co jest wielkim dobrem, ponieważ jestem Matką Miłosierdzia!


Pan zacznie od Swojego domu, a stamtąd pójdzie na świat…


Niesprawiedliwość, osiągając swój szczyt, rozpadnie się i pożre się…".
Niesamowity Kapłan...On naprawdę pragnął całym sercem naśladować Pana Jezusa, i czynił to; żyjąc bardzo skromnie, będąc pokornym, i posłusznym OJCU, skupiony tylko i wyłącznie na Bogu.


Święty księże Dolindo Ruotolo, módl się za nami!
44 wyświetlenia
bottom of page