top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE ❤

Modlitwa do Chrystusa Króla


O Jezu Chryste, uznaję Cię Królem świata całego! Wszystko co istnieje, zostało stworzone przez Ciebie. Racz spełniać na mnie wszystkie prawa Twoje. Odnawiam obietnice chrztu mego, wyrzekając się szatana, pychy i uczynków jego, i przyrzekając prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Szczególnie zobowiązuję się starać, według możności mojej, o triumf Praw Boga i Jego świętego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje, w intencji otrzymania tej wielkiej Łaski, aby wszystkie serca uznały Twe Święte królowanie nad nimi, aby w ten sposób Królestwo Twoje całym zawładnęło światem. Amen.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa


1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę....

Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję!

2. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, o cokolwiekcie będziecie prosić Ojca w Imię Moje, da wam, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje Imię o łaskę....

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... Najświętsza Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję!

3. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi Słowami proszę o łaskę....

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... Najświętszej Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję!

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla Którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Najświętsze Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Najświętsze Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Najświętsze Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Najświętsze Serce Jezusa, świątynio Boga,

Najświętsze Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Najświętsze Serce Jezusa, domie Boży i bramo Niebios,

Najświętsze Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Najświętsze Serce Jezusa, sprawiedliwość i miłości skarbnico,

Najświętsze Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Najświętsze Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Najświętsze Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Najświętsze Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Najświętsze Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Najświętsze Serce Jezusa, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa,

Najświętsze Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Najświętsze Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Najświętsze Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Najświętsze Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego Miłosierdzia,

Najświętsze Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Najświętsze Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Najświętsze Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Najświętsze Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Najświętsze Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Najświętsze Serce Jezusa, włócznią przebite,

Najświętsze Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Najświętsze Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Najświętsze Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Najświętsze Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Najświętsze Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Najświętsze Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Najświętsze Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


MÓDLMY SIĘ. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci skła- da, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego mi- łosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w Imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i kró- luje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque


Boże, nasz Ojcze, Ty przez św. Małgorzatę Marię zechciałeś objawić światu głębię Swej Miłości Miło- siernej i dziecięce zaufanie, jakie winniśmy żywić ku Tobie. Dziękujemy Ci pokornie za to, że obdarzyłeś ją niebieską chwałą i skuteczną mocą przyciągania do Twego Serca wielu dusz, spragnionych miłości, które będą Cię wielbiły przez całą wieczność. Święta Małgorzato Mario, wstawiaj się za nami i uproś nam łaski, o które z wiarą i ufnością prosimy. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Bożemu Sercu według św. Małgorzaty Marii Alacoque


Ja ................ oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć od mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.41 wyświetleń
bottom of page