top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ RANY RAMIENIA JEZUSA CHRYSTUSA.

PRAGNĘ ABY TA MODLITWA BYŁA ZNANA I GŁOSZONA.

NIECH WSZYSCY JĄ ZMAWIAJĄ.

Modlitwa św. Bernarda:


O Najukochańszy Jezu mój,

Ty Najcichszy Baranku Boży,

ja biedny grzesznik pozdrawiam

i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ,

która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy,

gdyś niósł Krzyż ciężki

na Swym Boskim Ramieniu.

Ból cięższy i dotkliwszy,

niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele.

Uwielbiam Cię oddaję cześć

i pokłon z głębi serca.

Dziękuję Ci za Tę Najgłębszą

i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia.

Pokornie proszę,

abyś dla tej srogiej boleści Twojej,

którą w skutek Tej Rany cierpiałeś

i w Imię Krzyża Twego ciężkiego,

Któryś na tej Ranie Świętej dźwigał,

ulitować się raczył nade mną

nędznym grzesznikiem,

darował mi wszystkie grzechy

i sprawił,

aby wstępując w Twoje Krwawe Ślady

doszedł do szczęśliwej wieczności.

Amen.

Odmówić:

Ojcze Nasz... x3

i Zdrowaś Maryjo... x3

Jezus przez św. o.Pio, św. Gertrudę, św. Bernarda, potwierdził szczególną moc i siłę swojej Rany na Ramieniu. Pan Jezus:

”Miałem Ranę na Ramieniu, spowodowaną dźwiganiem Krzyża, na trzy palce głęboką, z której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła mi ona największe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne.

Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana. Lecz ty, staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić mnie będą przez Tą właśnie ranę, udzielę jej – i wszystkim, którzy z miłości do Tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie:

Trzech Ojcze Nasz ….. i Trzech Zdrowaś Maryjo ….,

daruję im:

1) grzechy powszednie,

2) ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będą,

3) nie umrą nagłą śmiercią,

4) w chwili skonania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje”.


Papież Eugeniusz III udzielił na prośbę Św. Bernarda odpustu tym wszystkim, którzy Tę Świętą Modlitwę odmawiają.
303 wyświetlenia
bottom of page