top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

LUDZKOŚĆ ZBIERA Z TEGO, CO ZASIAŁA. Słowa Boga Żywego z dnia 28.03.2022 roku.

Słowo Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 28.03.2022 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego przekazuję je wam i światu.

Słowo Boga Żywego odnośnie wojny na Ukrainie i na świecie.


Otrzymaliście wolną wolę, abyście byli wolnymi istotami i to wasza wolna wola jest waszym dobrowolnym wyborem jak chcecie wybierać i żyć.

To wasze złe wybory są owocami waszego złego życia, waszego upadku i waszego złego celu!

Ludzkość ponosi konsekwencje swego złego wyboru i zbiera z tego, co zasiała.

Gdyby kierowała się dobrym wyborem, ich uczynki byłyby Prawe i Dobre.

Działaliby zgodnie z Wolą Boga Żywego, wypełniając Jego Świętą Wolę.

Ziemia ta, byłaby rzeczywistym odbiciem Niebios.

Wypełniłoby ją: Miłość i Życie.

Stałaby się ogrodem Miłości i Melodią Harmonii Życia.

Chwała Bogu na wysokości, a na Ziemi Pokój ludziom Dobrej Woli.

Amen.86 wyświetleń
bottom of page