top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

LITANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO.

Kyrie eleison.Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela Cieszący się nadprzyrodzonymi darami Ozdobo zakonu franciszkańskiego Niosący światu dobro i pokój Wybrane naczynie świętości i łaski Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem Postrachu duchów piekielnych Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego Nauczający bardziej przykładem niż słowem Wzorze miłości Boga i bliźniego Spotykający Chrystusa w każdym człowieku Opiekunie cierpiących Pociecho nieszczęśliwych Znoszący upokorzenia z cierpliwością Mężny wśród przeciwności Wzorze franciszkańskiego ubóstwa Wzorze czystości kapłańskiej Mężu doskonałego posłuszeństwa Miłośniku życia ukrytego Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa Możny nasz orędowniku u Boga

Módl się za nami św. Ojcze Pio, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

10 wyświetleń
bottom of page