top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

KORONKA UWIELBIENIA OBLICZA BOGA OJCA.

Odmawia się na Różańcu


Krzyżyk

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca…,  Ojcze nasz…,  Zdrowaś Maryjo…,  Chwała Ojcu…


Na dużych paciorkach: 

Ojcze Niebieski, uwielbiam Twoje Najświętsze Oblicze zatroskanego Ojca, a przez Niepokalane Serce Maryi Panny, błagam o ratunek i Miłosierdzie dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących. Niech będzie uwielbione Imię Twoje.


Na 10 małych paciorkach: 

Boże Ojcze, ukaż nam Twoje Najświętsze Oblicze miłości, abyśmy byli zbawieni, w Twoim domu. Niech będzie uwielbione Imię Twoje.


Na zakończenie (3 razy): 

Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi Panny uwielbiamy Twoje Najświętsze Oblicze dla uproszenia ratunku dla całego świata i dla otwarcia Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących. Niech będzie uwielbione Imię Twoje.Módlmy się: 

Boże Ojcze najczulszy, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą nasze serca, błagamy Ciebie, wyryj w naszych duszach Twoje Boskie podobieństwo i rozpal serca Miłością Twoją, abyśmy nią przepełnieni, mogli doznać łaski oglądania Twego Ojcowskiego Oblicza w Niebie. Amen.32 wyświetlenia
bottom of page