top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

KORONKA DO DZIEWIĘCIU CHÓRÓW ANIELSKICH.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu

Chwała Ojcu...


1 - Na cześć Chóru SERAFINÓW

O Wy, płomienne duchy Miłości Wiecznej, napełnijcie Nią nasze dusze, byśmy stali się żywymi płomieniami Miłości Bożej dla świata.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Serafinów zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nąd nami i wspomóż nas.


2 - Na cześć Chóru CHERUBINÓW

O Wy którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm, aby cały świat wielbiąc Boga żył szczęśliwy.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Cherubinów zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


3 - Na cześć Chóru TRONÓW

O Wy, żywe trony Boga Wszechmogącego, przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Tronów zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


4 - Na cześć chóru PANOWAŃ

Aby zapanowała nam miłość i zgoda, łaska i pokój Boży, aby zapanował Chrystus Pan. 


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Panować zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


5 - Na cześć Chóru MOCARSTW

Aby Moc Boża w nas wstąpiła, byśmy oprzeć się mogli mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Mocarstw zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


6 - Na cześć Chóru POTĘG

Aby Pan dał Boską potęgę naszym myślom, słowom i czynom do skutecznego szerzenia Jego Królestwa. 


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Potęg zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


7 - Na cześć Chóru KSIĘSTW

O Wy, potężni i wspaniali Książęta Niebiescy, przyjdźcie do nas słabych i grzesznych, wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Księstw zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


8 - Na cześć Chóru ARCHANIOŁÓW

O Wy, dostojnicy i posłowie Nieba, otwierajcie Niebo przed nami i brońcie nas, by moce piekła szkodzić nam nie mogły.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu... 


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Archaniołów, zmiłuje się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


9 - Na cześć Chóru ANIOŁÓW

O Wy, dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy, przyjdźcie do nas, dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością, napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.


Ojcze nasz... 3 X Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i chóru Aniołów zmiłuj się nad nami Panie - zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.


Na zakończenie koronki


Dzięki Ci Boże za św. Michała Archanioła - Ojcze nasz...

Dzięki Ci Boże za św. Gabriela Archanioła - Ojcze nasz...

Dzięki Ci Boże za św. Rafała Archanioła - Ojcze nasz...

Dzięki Ci Boże za św. Anioła Stróża, za wszystkich Aniołów Stróżów, za Anioła Pokoju Polski - Ojcze nasz...


25 wyświetleń
bottom of page