top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

KIEDYŻ TO POJMIECIE, IŻ MOJĄ NAUKĄ DUCHA JEST MIŁOŚĆ?! Słowa Boga Żywego z dnia 16.04.2021 roku.

Oto te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 16.04.2021 roku, kiedy to zaczęłam słuchać "Spowiedź ratownika" Wojciecha Sumlińskiego.


"Staliście na straży życia ciała, a zamiast tego, staliście się wykonawcami wyroków śmierci!!

Jak chcecie uniknąć Gniewu Bożego?!

Jak chcecie uciec przed Jego Sprawiedliwością?!

Gdziez Moje Nauki Miłosierdzia i Moje Słowo, Słowo Boga Żywego zachowaliście?!

Czyż nie rzeklem do was w Jezusie, iż miłujcie się wzajemnie?!

Miłujcie jeden drugiego?!

Miłujcie się i okazujcie sobie Miłość i bądźcie miłosierni, po tym poznają, żeście ze Mnie są!!

Moimi uczniami i naśladowcami!!

Światłem pośród ciemności!!

Świecznikiem świecącym w ciemności!!

Gdyż Miłość jest Światłem!!

Jest Prawdą i Życiem!!

Znacie litery z Księgi Świętej, lecz Ducha w niej zawartego nie znacie!!

I nie pojeliście znaczenia i nauki Ducha Mego!!

Dałem wam przeszło 2000 lat, abyście pojęli zawartość Ducha Mego w Słowie Bożym!!

Czekałem cierpliwie znosząc waszą nędzę duchową i cielesną!!

Kiedyż to pojmiecie iż Moją Nauką Ducha jest Miłość?!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam wszystkim!!

O Moje Stworzenia, o Moje zagubione dzieci, iż na Miłości opiera się Moje Prawo!! I Moi Prorocy i Moje Królestwo Niebieskie!!

Amen".


Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna.110 wyświetleń
bottom of page