top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

JAK MYŚLISZ, DLACZEGO TAK CZĘSTO MÓWIĘ CI O MOIM EUCHARYSTYCZNYM OBLICZU? ...

Zaktualizowano: 7 lip 2022

~IN SINU JESU.


Niedziela, 19 października 2008 r.

Świętego Pawła od krzyża


Dobrze, że przyszedłeś do Mnie, przynosząc mi twoje uczucie samotności. Jestem tu dla ciebie, a ty jesteś tu dla Mnie, tylko dla Mnie i dla nikogo innego. Myślisz, że ci nie wynagrodzę twojego wysiłku, by przyjść tutaj, by żyć dla Mnie, we Mnie, blisko Mnie, w dzień i w nocy?

Wyobraź sobie choć trochę boleść Mojego Eucharystycznego Serca, które jest zupełnie opuszczone w tak wielu tabernakulach na całym świecie. Po co zwielokrotniam Moją chwalebną obecność w tak rzeczywisty i cudowny sposób, jeśli nie po to, by być blisko dusz, które kocham gorącą i czułą miłością? A jestem pozostawiony sam. Często zapomina się o Mnie przez cały tydzień, a nawet gorzej - jestem traktowany jak rzecz, jak towar trzymany w rezerwie na wypadek potrzeby. Nie po to ustanowiłem sakrament Mojej odkupieńczej miłości...

Kiedy go ustanawiałem, miałem potrójną intencję. Po pierwsze - przedłużyć Moją ofiarę po wszystkie wieki aż do skończenia świata. Po drugie - karmić dusze Moim Cialem i Moją Krwią, aby móc je uzdrawiać, uświęcać, jednoczyć ze Mną i ze wszystkimi członkami Mojego Mistycznego Ciała ze względu na Mój powrót w chwale, gdy wszyscy będą stanowić jedno we Mnie, a Ja w nich, i gdy nasza ofiara uwielbienia Ojca w Duchu Świętym nie będzie miała końca. Miałem również trzeci powód: chciałem ofiarować duszom, szczególnie Moim kapłanom, towarzystwo, światło i ciepło Mojej rzeczywistej obecności. Chciałem być obecny dla was w taki sposób, abym mógł czerpać radość z rozmów z synami ludzkimi. Chciałem objąć łaskami Mojego wcielenia i ziemskiego życia wszystkich Moich uczniów, Moich wybranych przyjaciół, aż do końca czasów.

Intencje Mojego Serca zostały całkowicie zapomniane, zniekształcone, a nawet umyślnie podważone. Oto przyczyna cierpienia Mojego Eucharystycznego Serca. To dlatego zwróciłem się do ciebie i poprosiłem, abyś przeżył resztę twojego życia, adorując Mnie i Mi wynagradzając. Pragnę dobrowolnej odpowiedzi twojej adorującej miłości na Moją eucharystyczną miłość.

Jak myślisz, dlaczego tak często mówię ci o Moim Eucharystycznym Obliczu? Robię to, ponieważ "oblicze" oznacza "obecność". Kult Mojego Eucharystycznego Oblicza jest remedium na utratę wiary w Moją rzeczywistą obecność, która dotknęła mój Kościół na każdym jego poziomie, gasząc płomień eucharystycznej miłości miłosiernej, i sprawiając, że nawet Moi wybrani, Moi kapłani, oziębli w swojej miłości i oddalili się ode Mnie.

To jest Moje słowo dla ciebie na dziś i wyjaśnienie, dlaczego cię tutaj przyprowadziłem. Twoje osamotnienie jest zawsze zaproszeniem, abyś Mnie poszukiwał w Sakramencie Mojej Boskiej przyjaźni i abyś pocieszał Moje Eucharystyczne Serce.
33 wyświetlenia
bottom of page