top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

JA PRAGNĘ PRAWDZIWYCH MYCH CZCICIELI W DUCHU I PRAWDZIE. Słowa Boga Żywego z dnia 16.04.2021 roku.

Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 16.04.2021 roku i z Woli Boga Ojca Wszechmogącego dzielę się z Tobą i z wami wszystkimi.

Drogie dzieci, Jam Jest Ten, Który Jest Wieczną Chwałą. A Moja Chwała Jest Moją Świętością. Albowiem Jestem Święty, Święty, Święty!

Tak i Moje Imię Jest Świętością Najwyższą!

Drogie dzieci, pragnieniem Mym jest, abyście pojęli Mądrość Mej Nauki Mego Słowa.

Albowiem przez nie wszystko się stało, co się stać miało.

Pragnę byście pojęli znaczenia Słowa Mego, które wypowiedziałem będąc w Ciele jako Jezus, do Ludu Mego i całego człowieczeństwa.

Abyście się miłowali wzajemnie. Abyście uczyli się wzrastać w Duchu i uświęcać w Świętości i Miłości Słowa Mego.

Słowo, które wypowiedziałem przez usta Jezusa do niewiasty z Samarii.

"Iż ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca".

I rzekłem też: "Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Cześć Ojcu w Duchu i Prawdzie i takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg Jest Duchem, potrzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu Cześć w Duchu i Prawdzie".

Dziś po upływie 2000 lat, pytam się was:

Iluż z was pojęło Mądrość Mego Słowa?

Czyż pojeliście Prawdę Ducha Mego?

Czyż pojeliście owe Słowo Me, które wypowiedziałem do niewiasty z Samarii zwana Samarytanką?

A także do wszystkich ludzi ze wszystkich Pokoleń ludzkich aż do waszego Pokolenia obecnego?

Ja pragnę prawdziwych Mych czcicieli w Duchu i Prawdzie!

Albowiem Jestem Duchem i Prawdą!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Iż niewielu jest tych, którzy pojęli Prawdę Mego Słowa, Mego Ducha!

Czcicie Mnie ustami swymi, pustymi słowami, lecz serca wasze są zamknięte, dalekie i głuche na Mój Głos!

Jestem w ciszy i w ciszy Mej zanurzcie się, a usłyszcie Mnie!

Rzekłem też do was:

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, aby was widziano i chwalono.

Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, Który jest w Niebie".

I gdy się modlicie nie bądźcie jak obłudnicy.

Nie wystawajcie na rogach ulic modląc się, aby was widziano i chwalono. Zaprawdę ci otrzymali już swoją nagrodę.

I wiele wam Mądrości Nauki Mej rzekłem i podałem w przykładach.

Powiadam wam dziś, nie czyńcie tak!

Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, Który Jest w ukryciu. A Ojciec Twój, Który widzi w ukryciu, odda Tobie".

I rzekłem też do Faryzeuszy i uczonych w Piśmie:

"Zburzcie tę Świątynie, a w trzy dni ją odbuduję".

I tak też się stało!

Jam jest Chrystus!

W ciele jako człowiek, Jezus, umarłem, lecz jako Bóg powstałem z grobu!

Gdyż Jestem Bogiem i Światłością, która świeci nad ciemnością!

A ciemność jej nie ogarnęła!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam!

Każdy, kto wierzy we Mnie, choćby umarły był, żyć będzie!

Gdyż Jestem Życiem i ode Mnie jest Życie!

A tego, kto uwierzy we Mnie, napełnię Duchem Mym i stanie się Świątynią Bożą, Boga Żywego!

I będzie oddawać Cześć Bogu Swemu w Duchu i Prawdzie!

Amen.

65 wyświetleń
bottom of page