top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

HOSANNAH, HOSANNAH, HOSANNAH NA WYSOKOŚCI!

Moi umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i Panu Naszym.

Dziś na całym świecie obchodzony jest ten dzień, na Pamiątkę tamtego dnia, gdy Jezus wjeżdżając na osiołku był witany radośnie i okrzykami: "Hosannah! Błogosławiony, który przybywa w Imię Pańskie! Hosannah!"

I rzucali Mesjaszowi, szaty swoje i gałązki palmowe przed Nim wyścielając Mu droge.

Dziś niech to będą nasze otwarte serca, które wyścielą Mu droge.

Niech nie tylko nasze usta wykrzykują Hossanah, temu, który przybywa w Imię Panskie. Lecz nasza Miłość.

Albowiem zaś godne to i Sprawiedliwe jest, by Miłość oddać Cześć w Duchu i Prawdzie.

Niech nasze serca w tym dniu, rozpali Duch Święty ogniem Miłości i aby w nas ten Płomień zawsze płonął i nie zgasł.

Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

Katarzyna.
73 wyświetlenia
bottom of page