top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

"DEMONIE!! SYNU ZATRACENIA!!" Słowa Boga Żywego z dnia 22.12.2020 roku.

Zaktualizowano: 5 kwi 2021

Oto te Słowa Boga Żywego usłyszałam w sercu swoim dnia 22.12.2020 roku, kiedy to przeczytałam, iż Kongregacja Nauki Wiary stwierdza, że jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym.. .

Dziś natomiast przeczytałam, iż Franciszek wręcz nakłania do szczepień mówiąc, że podstawowym narzędziem w walce z pandemią są szczepionki, wzywając wszystkich, by możliwie łatwo i szybko przebiegła dystrybucja tych szczepionek.

Czym są szczepionki, to każdy powinien wiedzieć i co ze sobą niosą. Bóg dał mi poznać, czym są i jakie są ich skutki:


https://www.gloswolajacynapustyni.com/post/poznanie-szczepionka-pocałunek-węża


Na Facebook zamieściłam film o tej szczepionce, który już niestety został usunięty z YT I też nie ma go na Stronach. Pewnie Facebook też zaraz zablokuje.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190772496186782&id=100057620991843


W orędziu Wielkanocnym biskup Franciszek na zamieszczonym poniżej video, zaczyna mówić o szczepionkach i walce z pandemią w około piątej minucie.Słowa Boga Żywego z dnia 22.12.2020 roku.


Demonie!! Synu zatracenia!!

Prowadzący Moje owce i barany na rzeź!!

Wmawiający Moim dzieciom, że Moje Dobro jest złem!!

A zło, dobrem!!

Jak wilk stanąłeś pośród Mego Ludu!!

Myśląc, że Ja Bóg Żywy i Prawdziwy niczego nie zauważę i nie usłyszę!!

Ja Jestem Bogiem Żywym i Wszystko widzącym i słyszącym!!

Znam wszystkie wasze serca i myśli!!

I nic przede Mną nie może być ukrytego, ani zakrytego!!

Gdyż wszystko jest przede Mną jawne!!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci!!

Iż tak jak pobudzasz Mój Lud do buntu i bluźnienia przeciw Mnie, tak Ja Jestem pobudzę narody przeciw Tobie!

I tak jak nawołujesz Mój Lud do łamania Mego Przymierza, tak Ja Jestem, przywołam wszystkie wiatry przeciw Tobie!!

I tak jak Twoje usta kłamliwie wypowiadają Słowa, tak Moje Słowo świadczy o Prawdzie!!

Ukrywasz zdradę w sercu przede Mną i Moim Ludem, tak jak Judasz Iskariota przede Mną ukrywał!!

Lecz Jego zdrada umniejszona będzie wobec Twojej!!

Gdyż dałem wam przeszlo 2000 lat, abyście poznali Mnie i Prawdę!!

Prawdę, którą objawiłem wam będąc w ciele!!

Jak ślepi staliście się wy, którzy staliście na straży Prawdy i Mojej Świętości!!

Jak urągające Mi stały się wasze czyny i słowa!!

Jak zatwardziały wasze serca i ociemniały stał się wasz Duch!!

Iż znając Moje Słowo odrzucacie Je!!

Znając Prawdę, wyparliście się Jej!!

Albowiem Ten, kto poznał Syna Bożego, Ten poznał Tego, Który Go posłał w Jego Imieniu!!

I tak jak pierwszym razem uczyniliście Mi, tak i ponownie czynicie!!

Biada wam!! Biada!! Obłudnicy i ślepi przewodnicy!!

Albowiem otrzymaliście klucze poznania!!

Sami nie weszliście i innym zabraniacie wejść!!!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam!!

Iż Moja Sprawiedliwość stoi u progu drzwi!!

I uderzę Nią w was i w to przewrotne Pokolenie!!

A Moim wybranym otre wszelką łzę z ich oczu!

I płaczu, ni cierpienia już nie będzie!!

Amen.


Czyż nie namaściłem Moich Proroków i nie posyłałem Ich do Mego Ludu krnąbrnego o twardym karku, by Głosili Moje Słowo i oznajmili Moją Wolę?!!

Czyż nie rzekłem przez usta Mego Proroka Joela, iż w ostatnich dniach wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice Moje wyleje w owych dniach Ducha Mego i będą prorokowali!

Jakże nie dostrzegacie tego, iż Ja Sam Bóg Izraela i wszystkich narodów Ziemi, wkładam Słowa Moje w usta Moich Proroków!

Gdyż daję komu chcę i udzielam Ducha Mego komu chcę!!

Wybrałem spośród was, głoszących Moje Słowo i namaściłem Ich na Moich Proroków!

I rozsiałem ich po całej Ziemi, tak jak to już uczyniłem!

I rzecze wam, wszystkim.

Iż ten, kto walczy przeciw Moim Prorokom, ten walczy przeciw Temu, który ich posłał.

Amen.

242 wyświetlenia
bottom of page