top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

Apel o post i modlitwę w każdą Środę (19.08, 26.08. i 02.09.2020) oraz Święty Krzyż w domach.

Proszę Cię zwołaj apel, do wszystkich, aby przez 3 tygodnie w każdą Środę pościli (19.08.2020, 26.08.2020 i 02.09.2020 aż do 03.09.2020) 

Od 6 rano do 18 godz.

To jest: nie jedli słodkiego, kto może.

Najlepiej przez cały dzień pić wodę i jeść suchy chleb.

I zagłębić się w modlitwie. Prosić Boga Ojca Wszechmogącego o Miłosierdzie i żałować za grzechy. 

To jest apel do całego świata.

Aby w tym dniu czuwać na modlitwie.


Przekaż także proszę wszystkim, aby mieli Święte Krzyże powieszone nad drzwiami wejściowymi.

Jako znak Baranka Paschalnego. To jest znak Krwi Pomazańca Bożego.

166 wyświetleń
bottom of page