• GłosWołającyNaPustyni

Apel o post i modlitwę w każdą Środę (19.08, 26.08. i 02.09.2020) oraz Święty Krzyż w domach.

Proszę Cię zwołaj apel, do wszystkich, aby przez 3 tygodnie w każdą Środę pościli (19.08.2020, 26.08.2020 i 02.09.2020 aż do 03.09.2020) 

Od 6 rano do 18 godz.

To jest: nie jedli słodkiego, kto może.

Najlepiej przez cały dzień pić wodę i jeść suchy chleb.

I zagłębić się w modlitwie. Prosić Boga Ojca Wszechmogącego o Miłosierdzie i żałować za grzechy. 

To jest apel do całego świata.

Aby w tym dniu czuwać na modlitwie.


Przekaż także proszę wszystkim, aby mieli Święte Krzyże powieszone nad drzwiami wejściowymi.

Jako znak Baranka Paschalnego. To jest znak Krwi Pomazańca Bożego.

165 wyświetleń