top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

25.02.2022| NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

MIŁOSIERNE OBLICZE PANA JEZUSA ZACHOWAJ NAS OD WIELKIEJ BOŻEJ KARY

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i otwarcia Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym.- Na złagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie Miłosierdzia.


MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA Z CAŁUNU

O Jezu, któryś nam na Świętym Całunie, którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było, całej Męki Twojej znaki zostawił, spraw miłościwie, abyśmy przez pokorę, pokutę i miłość łaskę Miłosierdzia Twego otrzymali. W pokorze mego serca składam Ci doskonały


Akt Żalu i Skruchy

Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy - grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mojego ciała, grzechy mojej duszy, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam, grzechy których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego Obraz pozostał na Całunie. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jakim byłem, daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź Miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. Amen


AKT KONSEKRACJI

O Jezu, Dobry Jezu, Którego Nieskończona Miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego Panowania Miłości na ziemi.

W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę do Ciebie. Rozpowszechniać będę podobiznę Twego Boskiego Oblicza, błagając Ciebie byś ożywił we wszystkich duszach Rysy Twego Boskiego Oblicza.

O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów tej Nowej Ery, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, odnowi ziemię, a serca napełnione miłosierdziem, odnowią w jasność Słońca, praktykę Ewangelii

Modlitwa

Miłosierny Jezu, wierzymy w Ciebie i ufamy Tobie. Przyjdź nam z pomocą w naszej bezradności, naszej słabości. Spraw, byśmy przyczynili się do tego, byś był znany i kochany przez wszystkich ludzi, i, że ufając w ogrom Twojej Miłości, pokonamy zło, które jest w nas i na świecie dla Twojej Chwały i dla naszego Zbawienia. Amen.


KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.


Na małych paciorkach:

O mój Jezu, okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze, a będziemy zbawieni.


Na zakończenie: (3x)

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.


Modlitwa

O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce, błagam Cię, wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w Niebie. Amen.


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA JEZUSA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało odwiecznej Trójcy - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, jasności wiekuistego piękna - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umiłowanie Niepokalanej Matki - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, radości świętego Józefa - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, prawdo objawiona światu - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, źródło niewyczerpane dobroci - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłosierdzie bez granic - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłości ukrzyżowana - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, godności znieważana - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało majestatu wyszydzona - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego Zmartwychwstania - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, życie dusz ludzkich - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo serc skruszonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, mocy cierpiących - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, ocalenie bólem złamanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umocnienie prześladowanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pociecho opuszczonych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, otucho konających - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, natchnienie czyniących miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pokoju cichych i pokornych sercem - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, słodyczy dusz Tobie oddanych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku godności synów Bożych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo serc czystych - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, wiekuiste szczęście zbawionych - zmiłuj się nad nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami Panie.


P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje,

W. I daj nam swoje zbawienie.


P. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw, prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


OBIETNICE PANA JEZUSA DLA CZCICIELI JEGO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

1. Wszyscy poświęceni memu Najświętszemu Obliczu, dzięki Mojej ludzkiej naturze w ich duszy silnie odczuwanej, otrzymają także żywe odbicie Mojej Natury Boskiej, będą Nią wewnętrznie promieniować, dzięki upodobaniu się do Mego Oblicza. Zabłysną też w życiu przyszłym więcej niźli inne dusze.


2. W godzinę śmierci odnowię w nich obraz Boży - zamglony przez grzech.


3. Czczący Moje Najświętsze Oblicze w duchu ekspiacji (wynagrodzenia) będą mi bliscy jak Święta Weronika; bowiem oddają mi przysługę podobnie jak Ona a Ja Moje Boskie rysy wycisnę na ich duszy.


4. To godne uwielbienia Oblicze jest jakoby pieczęcią Bożej Godności, Które też posiada moc odciskania się na duszach, które zwrócą się do Niego, jako do Obrazu Boga.


5. Im bardziej moi czciciele będą się troszczyć, by wypogodzić Moje Oblicze zniekształcone przez obelgi i bluźnierstwa - tym Ja będę bardziej starać się leczyć ich dusze, zniekształcone przez grzech. Na nowo też wycisnę w ich duszach obraz Mego Oblicza i uczynię te dusze pięknymi jak w momencie Chrztu Świętego.


6. Ofiarując Moje Oblicze Ojcu Przedwiecznemu, załagodzą Jego gniew i uzyskają nawrócenie z grzechów, co można porównać do niebieskiej monety.

7. Ofiarując zaś Moje Oblicze Ojcu Niebieskiemu niczego On im nie odmówi. Ja bowiem Sam będę przemawiał do Ojca w ich sprawach i prośbach.


8. Oni też czynić będą cuda przez to moje Święte Oblicze. Ja ich oświecę Moim Światłem, otoczę Moją Miłością, obdarzę wytrwaniem w dobrym.


9. Nie opuszczę ich nigdy, przenigdy.


10. Będę wobec Mego Ojca obroną tych wszystkich, którzy słowem, modlitwą czy piórem wspierają Moją Sprawę, - zbawienia. i zadośćuczynienia. W chwili śmierci oczyszczę ich duszę z wszelakiego brudu grzechowego i oddam im pierwotną piękność.
90 wyświetleń
bottom of page