top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

ŚWIĘTY ALEKSY, CZŁOWIEK BOŻY. PSALM DO ŚWIĘTEGO ALEKSEGO.

Piątek, 14 lipiec 2017 rok godzina nocna. Nawiedzenie Świętego Aleksego.


W środku nocy się zbudziłam i nie mogłam zasnąć, więc modlitwę rozpoczęłam, aby się pomodlić. 

Gdy różaniec odmawiałam, wtem postać jakąś ujrzałam, lecz z obrazu go poznałam, że to jest Święty Aleksy. Przyszedł do mnie z zaufaniem i z delikatnym przesłaniem mówiąc:


Pisz Boża Owieczko; 

Ja Święty Aleksy przychodzę do Ciebie w Bożej potrzebie, abyś zapisała te słowa, które Ci podyktuję o sobie. Pragnę, aby kult o Mnie rozwinął się bardziej. Jestem Świętym, o którym mało mówi się, ponieważ jest ogromne zaniedbanie względem Mnie.

Zatem proszę Cię, poczyń starania w tym, o co Cię proszę, a Ja Święty Aleksy składam Ci obietnice; że kiedy będę wzywany po imieniu dla wstawiennictwa u Boga, przez osobę wołającą do Mnie w jakiejkolwiek sprawie, zawsze zostanie wysłuchana i pomoc będzie jej dana.

Módl się zatem, tymi słowy, jakbyś psalm nabożnie śpiewała, Bóg wykazał Świętą Wolę, aby ludzkość o Mnie pamiętała. 


I Święty Aleksy podyktował mi te słowa, które zapisałam, aby ludzkość błagania wznosiła i nimi się modliła.


Psalm; Do Świętego Aleksego. 

Święty Aleksy, Patronie mój, 

gdy mam zmartwienie, to przy mnie stój, 

liczę na Ciebie i pomoc Twą, 

wspieraj mnie co dzień modlitwą Swą. 

Twe pustelnicze życie poznałam, 

kiedy życiorys Twój przeczytałam; 

Byłeś szlachetny, mężny dla Boga 

w tym trudna była Twa życia droga.

Wygrałeś bitwę, gdyż w niej zwyciężyłeś 

żyjąc w ukryciu, wiele tym zmieniłeś, 

w sobie, przy sobie i w koło siebie, 

ubogacając tych, co są w potrzebie. 

Na koniec Twojej wędrówki świętej, 

stałeś się świadkiem myśli niepojętej, 

ubogacony w różne Boże dary, 

dałeś świadectwo świętej Swej ofiary.

Święty Aleksy, dziś proszę Ciebie, 

wspieraj mnie w każdej mojej potrzebie. 

Dodawaj mi sił w mocy zwycięstwa, 

bym szła przez życie zawsze z darem męstwa. 

Bądź mi podporą i też pomocą 

w każdziutkiej chwili - we dnie i nocą. 

Swym wstawiennictwem wspomagaj mnie, 

Święty Aleksy - liczę na Ciebie.

Nie spuszczaj ze mnie kontroli Swojej, 

niech moje serce żyje wciąż pokojem, 

by moje słowa i moje czyny, 

były pożytkiem dla Boskiej przyczyny. 

Chroń mnie o Święty w godzinie złej,

aby żadne zło nie pastwiło się. 

Niech Bóg mnie dobrem obdarowuje 

i wszystkie posty moje przyjmuje. 

Amen.


Po tym nadzwyczajnym spotkaniu ze Świętym postanowiłam pracować dla Niego i wypełniać co mi dane od Niego. A przez moje szczere staranie, staranie chcę i wam obwieścić to przesłanie. Amen.


Święty Aleksy z Odessy. Wyznawca i asceta z Edessy (dziś Urfa, Turcja).


Według biografii z VI wieku uciekł w dniu ślubu i żył w ukryciu całkowitej nędzy. Późniejsza legenda głosi, że jednak powrócił do rodzinnego miasta i zamieszkał jako żebrak pod schodami własnego domu. Rozpoznano go dopiero w dniu śmierci.

Ponoć sam papież przybył wtedy do śmiertelnego łoża. Aleksy doznawał czci w całym Kościele, a jego relikwie dotarły do wielu miejsc w Europie. Postać tego ascety znalazła żywy oddźwięk w literaturze i dramacie średniowiecznym.
22 wyświetlenia
bottom of page