top of page

PIEŚŃ SERCA

I.

Wszystko czego pragnę już dziś, pokochać Cię całym sercem swym. 

Śpiewać Ci pieśni radosne i oddawać Ci Wszelką Chwałę, Cześć.

Dziękować Ci każdego dnia za Twą Miłość bez końca, bezgraniczną tak, Niepojętą.

Za każdy promień Słońca, który zsyłasz mi, aby radował i otulał mnie swym ciepłem.

 

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie.

Boże Ojcze Nasz, Któryś jest w Niebie. 

Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki.

 

II.

 

Boś Ty Dobrocią Samą Jest i w Tobie mam ukojenie.

I z Twej Dobroci obdarzasz mnie Swą Siłą i Mądrością.

Twa Miłość jest moim Orężem przeciw zasadzkom złego.

Twe Słowo przenika mą duszę, napełniając ją wodą życia.

 

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie.

Boże Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie.

Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki.

 

III.

Pragnę iść Drogą Twą i dotykać serca dla Ciebie.

By poznały i pokochały Cię całym swym sercem.

By odnalazły w Tobie Miłość i ukojenie.

By rzuciły Ci się w Twe Ramiona i odnalazły Pokój i schronienie.

Boś Ty Dobry Boże Ojcze Nasz, każde nawrócone serce przygarniasz do Siebie, otulając Swą Miłością i jednocząc je ze Swym Sercem.

 

Ref.

O Panie, Tobie Wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie.

Boże Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie. 

Tobie Wszelkie dziękczynienie i Hymny Pochwalne na wieki. 

PIEŚŃ SERCA DLA PANA NASZEGO

Refren.

HalleluYAH Tobie Panie, za Dar Twej Miłości,

weź moje serce i uznanie. 

Żeś Jest Jezu Chryste Bogiem i Panem.

HalleluYAH, niech Tobie śpiewają Chóry anielskie.

Boś Ty Królem Królów. Panem nad Pany.

Tyś odbiciem Boga Ojca Samego.

Kto ujrzał Ciebie, ten ujrzał Chwałę i Moc Jego.

 

HalleluYAH! HalleluYAH! HalleluYAH!

I.

Gdzie mam szukać Pana mego Jedynego.

Który z Miłości oddał Siebie Samego. 

Gdzie mam udać się, jaką drogą podążyć.

By odnaleźć Tego, co Serce Swe za mnie Bogu Ojcu powierzył.

Który oddał za mnie Swe Bezcenne Życie,

aby mnie wyrwać z rąk śmierci, z jej otchłani.

 

Refren.

HalleluYAH Tobie Panie, za Dar Twej Miłości...

II.

Ile przemierzyć mam dróg, by dojść do Celu.

By rzucić się w Ramiona Tego, co Krwią me grzechy obmył, 

i przed Bogiem Ojcem je zakrył.

Nie tracę Nadziei, że Go odnajdę.

Tego Jedynego mego Pana i Zbawiciela.

Refren.

HalleluYAH Tobie Panie, za Dar Twej Miłości...

III.

I choćby wichry sztormu porywały mnie bezustannie,

ja nigdy nie poddam się, aż dojdę do Celu.

I choćbym miała przejść przez Morze cierpień,

to nie ulęknę się i tego.

I wytrwam wszystko dla Niego.

Bo On z Miłości Bezgranicznej dla mnie, oddał Siebie Samego. 

Refren.

HalleluYAH Tobie Panie, za Dar Twej Miłości...

IV.

Tam na Golgocie niczym Ofiara Spełniona,

została złożona Jego Moc i Chwała.

I z Jego Mocy Ducha wzięliśmy wszyscy,

by stać się Nową Istotą, Nowym Duchem.

By świecić Jego Światłem pośród ciemności mroku.

ALLELUJA ŚPIEWAJ PANU ZIEMIO CAŁA

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu.

Alleluja wołajcie góry i pagórki.

Alleluja zawołajcie oceany i morza. 

Alleluja śpiewaj cała Ziemio.

 

I.

Śpiewajcie Mu wszystkie zastępy Nieba, 

oddając Mu Chwałę i Cześć i Uwielbienie.

Wielki Jest Bóg Izraela! 

Bóg Żywy i Wszechmocny!

Alleluja Bogu Miłosiernemu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

 

II.

On w Swej Mądrości i w Swym Sercu, 

Stworzył Plan Zbawienia ludzkości.

Jako umiłowane stworzenie Jego, 

nazwał je Swym dzieckiem

i dziedzicem królestwa Niebieskiego.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

 

III.

Alleluja śpiewaj wiec dziecię Jego.

Oddaj Mu pokłon i swoje serce zanurz w Jego Sercu.

Oddaj Mu Chwałę i Cześć i Uwielbienie.

Bogu Jedynemu i Prawdziwemu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

 

IV.

Chcę śpiewać i wielbić Boga Żywego,

dziękować Mu bezustannie.

I całym sercem Miłować Jego.

Pragnę dla Niego tylko żyć,

by Życiem oddać Mu Chwałę i Cześć.

Uwielbiaj duszo Moja Boga Żywego. Boga Jedynego.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

 

V.

Któż Jak Bóg, Zawołam dzisiaj do Niego.

Z Jego Ręki wyszły Wszystkie Jego Dzieła.

A moje zmysły podziwiają w zachwycie

nad Mądrością i Miłością Jego.

Ach Jak Wspaniały Jest Nasz Pan i Król. 

Bóg Ojciec Miłosierny.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

 

VI.

Radość z serca płynie, 

a Słowa same układają się w Pieśń dziękczynną.

Wielbij duszo Boga Żywego i żyj dla Niego.

On w ze Swej Miłości trudy twoje nosi 

i dźwiga twoje ciężary dnia codziennego.

Otwórz swoje serce dla Niego i śpiewaj Alleluja.

 

Refren:

Alleluja śpiewaj stworzenie Panu i Bogu Swemu...

SŁOWO BOGA ŻYWEGO

I.

Słowo Boga Żywego jest Wieczne.

Słowo Boga Żywego jest dla słuchającego Życiem.

Słowo Boga Żywego jest Skrzydłem,

co unosi i wzbija ku Niebu i Królestwu Niebieskiemu.

II.

Słowo Boga Żywego umacnia i wiarę przywraca.

Słowo Boga Żywego napełnia Ducha twego nową siłą,

co podnosi i do przodu wspomaga prowadzić.

JAK WSPANIAŁA JEST MIŁOŚĆ BOGA

Refren:

Miłość Boga Jest Wspaniała. 

Miłość Boga Jest Prawdziwa.

Miłość Boga Jest Zbawienna.

Miłość Boga Jest Najczystsza. 

Miłość Boga Jest Jak Woda. 

W gorące dni orzeźwia i nawilża i do życia przywraca.

 

I.

Aniołowie w szeregach już stoją,

i na Słowo Boga Żywego czekają.

By pospiesznie wypełnić Jego Wolę,

i zebrać Plon pszenicy Bożej.

 

Ref. Miłość Boga Jest...

 

II.

On to przybył i zasiał i jak najlepszy gospodarz,

dbał o swoje plony aż wzejdą i dojrzeją.

A gdy niczym złotem obrosły,

i gotowe czekają na zbiory.

 

Ref. Miłość Boga Jest..

 

III.

Bóg Żywy spojrzał Swym Dobrym Sercem, 

i zawołał: Już czas na zbiory!

Już Moje Ziarno dojrzało obficie 

i złotym runem położyło się przed Moim Słońcem. 

Ach jakie będą wspaniałe zbiory!

 

Ref. Miłość Boga Jest...

 

IV.

Lećcie Moi Aniołowie

i przygotujcie wszystko na zbiory.

By ulewny deszcz i ciężki grad i wichury, 

nie uderzyły w Moje plony!

Udajcie się niezwłocznie, bo czas juz dojrzał.

I nie straćcie ani jednego z Mojego plonu!

 

Ref. Miłość Boga Jest...

bottom of page