top of page

"Dziś dane mi było zobaczyć czym jest modlitwa i jak wielkie ma znaczenie. Jest najistotniejszą rzeczą, naszym działaniem jakie mamy tu robić.

Jest nie tylko wołaniem do Boga Ojca Wszechmogącego w Niebie, ale i rodzajem oczyszczenia i łącznikiem pomiędzy Stwórcą a Jego stworzeniem, Jego dziećmi. Daje nam ochronę i Światło. Gdyż my wszyscy przebywamy wśród ciemności. Świat ten jest ciemnością, to Królestwo ciemności. A gdy dusze stają się Światłem na tym świecie, świecą jak pochodnie, jak lampki.

Dlatego należny się modlić. Odbudować relacje z Bogiem Ojcem poprzez Jezusa Chrystusa.

Bóg Ojciec Wszechmogący nigdy nie zostawia nas samych i nie opuszcza nas jeśli zbłądzimy. ON idzie tuż przy nas, choć trudno nam w to uwierzyć, ale tak jest".

bottom of page